KUKE stawia na OWU napisane zrozumiałym językiem

0
607

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych postanowiła napisać dokumenty, pisma i umowy, jakie przedstawia klientom, takim językiem, aby ich czytanie i zrozumienie zajęło mniej czasu i było łatwiejsze. W realizacji tego celu KUKE wsparła Pracownia Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim.

W efekcie podjętych działań OWU nowego ubezpieczenia należności faktoringowych (KUKE Faktor), które w drugiej połowie 2024 roku wejdzie do oferty Korporacji, będzie charakteryzowało się przystępnym językiem. Produkt skierowany jest do instytucji finansowych, przede wszystkim faktorów lub banków prowadzących działalność faktoringową, umożliwiając im zabezpieczanie finansowania współpracujących z nimi przedsiębiorstw.

Eksperci z Pracowni Prostej Polszczyzny zbadali „proste” OWU pod względem językowym, stylistycznym i graficznym. I uznali, że jest proste i dostosowane do klienta biznesowego. W efekcie przyznali Korporacji Certyfikat Prostego Języka. KUKE jest pierwszym ubezpieczycielem na krajowym rynku ubezpieczeń należności, który otrzymał taki certyfikat.

Analiza certyfikacyjna opierała się na badaniach ilościowych i jakościowych. Specjaliści ocenili, że dokument zawiera wiele ciekawych strategii komunikacyjnych i językowych, które w wysokim stopniu oddają standard prostego języka.

– Tworzenie zgodnych z zasadami prostej polszczyzny formularzy, dokumentacji, korespondencji i wszelkich pism związanych z produktami i usługami wymaga oczywiście od nas więcej wysiłku, ale przynosi korzyść wszystkim zainteresowanym stronom. Nasi klienci mogą bez problemu, samodzielnie i bez dodatkowych wyjaśnień, poznać cechy oferowanych rozwiązań. Z kolei nam jest łatwiej oferować produkty, które są w pełni zrozumiałe, i przekonać potencjalnych klientów, że nie ma w nich np. ukrytych pułapek. Od dzisiaj każde nowe rozwiązanie, jak i nowo powstałe dokumenty czy formularze będą tworzone w formule prostego języka – powiedział Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Opracowanie OWU Faktor było pierwszym etapem w budowaniu kultury prostego języka w KUKE. W 2024 r. zostaną podjęte prace nad zmianą kolejnych dokumentów.

(AM, źródło: KUKE)