KUKE ubezpiecza kolejne transakcje Wielton w Afryce

0
167

Wieluński producent naczep i przyczep Wielton dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Jego afrykańskie przedsięwzięcie będzie objęte ochroną Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

– Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję – powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Obecna transakcja nie jest pierwszym takim kontraktem Wieltonu wykorzystującym rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z WKS.

– Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki – podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2% całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

(AM, źródło: KUKE)