KUKE wraz zagranicznymi odpowiednikami wesprze gospodarkę Ukrainy

0
393

Wiodące agencje kredytów eksportowych (ECA) i inne instytucje zajmujące się ubezpieczaniem inwestycji podpisały podczas Ukraine Rebuild Conference 2024 w Berlinie porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia Ukrainy. Jednym z tych podmiotów jest KUKE, która podczas spotkania w stolicy Niemiec zawarła też umowę z Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych Grupy Banku Światowego (MIGA) o współpracy na rzecz wspierania handlu i inwestycji polskich firm na Ukrainie i innych rynkach.

Celem pierwszego z porozumień jest stworzenie warunków dla ożywienia handlu i inwestycji oraz odbudowa kraju. Ukraina będzie promowana jako atrakcyjny partner handlowy i inwestycyjny. Podpisując umowę, sygnatariusze podkreślają ambicję bycia pionierami w gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej i ekologicznej modernizacji Ukrainy.

Oprócz KUKE memorandum podpisali przedstawiciele: Atradius Dutch State Business (Holandia), EDC (Kanada), EGAP (Czechy), EKN (Szwecja), Euler Hermes (Niemcy), EIFO (Dania), Finnvera (Finlandia), PricewaterhouseCoopers (Niemcy), NEXI (Japonia), SACE (Włochy), UKEF (Wielka Brytania) i USEXIM (USA). Strony uzgodniły dalsze wspólne wspieranie Ukrainy oraz ustanowienie formatu wymiany doświadczeń.

– Demonstrujemy wolę jeszcze aktywniejszego wspierania Ukrainy w jej wysiłkach na rzecz odbudowy i modernizacji gospodarki. W KUKE od początku wojny opowiadaliśmy się za stworzeniem międzynarodowych mechanizmów gwarancyjnych zapewniających bezpieczne inwestycje i wymianę handlową z Ukrainą. Sami stworzyliśmy kompleksowy program wsparcia polskich firm, które zaopatrują ukraiński rynek, inwestują tam albo chcą odbudowywać Ukrainę. Od wybuchu wojny ubezpieczyliśmy polski eksport o wartości ok. 1 mld USD przy bardzo niskim poziomie szkodowości. Dzięki temu jesteśmy w stanie dzielić się naszymi doświadczeniami i dostarczać know-how innym instytucjom, aby bezpiecznie zwiększały handel, inwestycje i budowały partnerstwa z ukraińskimi firmami – podkreśliła Katarzyna Kowalska, wiceprezeska zarządu KUKE.

Wypracowanie praktycznych rozwiązań umożliwiających wsparcie handlu i inwestycji na Ukrainie zakłada kontakty między ekspertami i praktykami reprezentującymi sygnatariuszy. Strony oczekują, że elastyczne wykorzystanie istniejących instrumentów, ich optymalizacja w oparciu o wymianę najlepszych praktyk oraz proaktywne korzystanie z możliwości współdzielenia ryzyka między uczestnikami w istotny sposób zwiększą siłę wsparcia na rzecz Ukrainy.

Sygnatariusze apelują do innych krajów o przyłączenie się do porozumienia. Celem jest zbudowanie szerokiej i silnej koalicji instytucji finansowych na rzecz Ukrainy.

MIGA i KUKE wesprą polskie inwestycje nad Dnieprem

Podczas berlińskiego spotkania zostało również zawarte porozumienie pomiędzy KUKE a Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych Grupy Banku Światowego (MIGA). Oba podmioty będą wspólnie wspierać handel i inwestycje polskich firm na Ukrainie oraz utworzą ramy współpracy przy projektach z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych i reasekuracji. Porozumienie odzwierciedla silną wolę Polski wspierania odbudowy Ukrainy oraz strategię MIGA polegającą na współpracy z publicznymi instytucjami w zakresie ubezpieczeń od ryzyka wojennego.

– Połączenie naszych zdolności wzmocni ochronę w zakresie ryzyka politycznego i ryzyka wojny dostępną nie tylko dla polskich firm, ale także dla podmiotów wykorzystujących Polskę jako hub do zakładania lub rozwijania działalności na Ukrainie. Widzimy duże zainteresowanie strony polskiej rozwojem relacji gospodarczych z Ukrainą, co udowadnia dynamika eksportu, chociaż ryzyko wynikające z trwającej wojny odstrasza od inwestowania na większą skalę. KUKE stała się po wybuchu wojny liderem wśród agencji wsparcia eksportu w ubezpieczaniu handlu i inwestycji na rynku ukraińskim. Jesteśmy gotowi ubezpieczyć ryzyka handlowe, polityczne i siły wyższej planowanych i istniejących inwestycji, aby przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie i chętnie angażowali się w odbudowę Ukrainy. To jest nasz priorytet, ale mamy nadzieję również na wspólne transakcje z MIGA na innych rynkach, na których możemy pomóc polskim firmom w prowadzeniu zrównoważonych inwestycji i obniżaniu ryzyka z nimi związanego – podkreśliła Katarzyna Kowalska.

– W tym trudnym czasie spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę nadal jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie naszego wsparcia dla rządu ukraińskiego i sektora prywatnego. Nasze instrumenty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne odegrały kluczową rolę w utrzymaniu odporności gospodarki ukraińskiej podczas trwającej wojny i wspieraniu niezbędnych inwestycji zagranicznych – dodał Hiroshi Matano, wiceprezes wykonawczy MIGA

MIGA bada również możliwość reasekuracji projektów ukraińskich z innymi europejskimi agencjami kredytu eksportowego. Agencja współpracuje z rządem ukraińskim, instytucjami rozwoju i międzynarodowymi inwestorami zainteresowanymi ograniczaniem ryzyka i uzyskaniem informacji o rynku.

MIGA była jedną z niewielu instytucji oferujących ubezpieczenia od ryzyka politycznego na Ukrainie, w tym od wojny i zamieszek, przeznaczając na to ponad 215 milionów dolarów od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. MIGA została utworzona w 1988 roku w ramach grupy Banku Światowego w celu promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach wschodzących, pomagając w łagodzeniu ryzyka związanego z ograniczeniami w zakresie konwersji i transferu walut, naruszeniami umów przez rządy, wywłaszczeniami oraz wojną i zamieszkami, oferując także podwyższenie zdolności kredytowej prywatnym inwestorom i pożyczkodawcom. Od momentu powstania przeznaczyła ponad 81 mld dol. na gwarancje w 123 krajach rozwijających się, wspierając ponad 1000 projektów. 

(AM, źródło: KUKE)