KUKE wspiera modernizację iworyjskich szpitali

0
348

KUKE wraz z duńską agencją kredytów eksportowych EKF ubezpieczyła kredyt na kwotę 159 milionów euro zaaranżowany przez brytyjski bank Standard Chartered na modernizację oddziałów położniczych w 62 szpitalach Wybrzeża Kości Słoniowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez spółkę GCSS Support Services DMCC, jednego z największych wykonawców tego typu przedsięwzięć na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. Obejmie ono modernizację m.in. systemów elektrycznych, teleinformatycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalację rozwiązań przeciwpożarowych na oddziałach położniczych. Wśród firm realizujących te prace będą również polskie podmioty. Wartość polskiej części kontraktu eksportowego wynosi 46,5 mln euro.

Jesteśmy dumni ze wzmocnienia relacji z Ministerstwem Gospodarki i Finansów Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz ze współpracy z EKF i KUKE w ramach finansowania tak istotnego dla tego kraju projektu z obszaru ochrony zdrowia – mówiMustafa Sajjad Hussain, dyrektor ds. strukturyzowanego finansowania eksportu Standard Chartered. – Poprawa jakości usług położniczych w całym kraju dzięki finansowaniu realizowanemu przy udziale agencji kredytów eksportowych to przykład wspierania krytycznej infrastruktury w zrównoważony sposób.

– Polskie firmy coraz chętniej angażują się w projekty realizowane w Afryce. Współpraca w ramach konsorcjum wykonawców oraz wsparcie ze strony KUKE umożliwia im bezpieczny rozwój biznesu na nowych rynkach. Jeden z naszych pierwszych wspólnych projektów z EKF i Standard Chartered to dobry przykład wspierania unijnych eksporterów, którzy stosują najwyższe standardy i wspólnie realizują inicjatywy odpowiadające na wyzwania współczesnego świata – wyjaśnia Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

– Udział w projekcie, który pomaga ograniczyć zjawisko zgonów wśród noworodków w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a jednocześnie wspiera wzrost eksportu sprzętu medycznego przez duńskie firmy, to wspaniałe osiągnięcie dla EKF. Ten projekt to doskonały przykład pozytywnego wpływu silnej globalnej współpracy między instytucjami finansowymi na inicjowanie rozwoju w tych częściach świata, w których inwestorzy są zwykle ostrożniejsi – dodaje Thomas Hovard, dyrektor ds. komercyjnych w obszarze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych EKF.

(AM, źródło: KUKE)