KUKE wzywa Rafako do zapłaty 12 mln euro z tytułu gwarancji

0
674

Rafako w restrukturyzacji otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przedsądowe wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11,97 mln euro, wypłaconej przez ubezpieczyciela na rzecz beneficjenta gwarancji, Vilniaus Kogeneracine Jegaine. Litewska firma zatrudniła Rafako do prac w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.

W ocenie zarządu firmy wierzytelność KUKE z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako.
Wcześniej Rafako otrzymało od Vilniaus Kogeneracine Jegaine pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w ramach wspomnianej na wstępie inwestycji. Polska firma uznaje to oświadczenie za nieskuteczne.

8 października Vilniaus Kogeneracine Jegaine złożyło do KUKE oraz Generali TU żądania wypłaty gwarancji należytego wykonania w wysokości 14,97 mln euro z tytułu umowy z Rafako.

(AM, źródło: Rafako)