Marcin Majerowski zatwierdzony na stanowisku członka zarządu PTE PZU

0
379

20 października Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Marcina Majerowskiego na członka zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU.

Marcin Majerowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki finanse i bankowość oraz informatyka i ekonometria) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz program Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł MBA.

W latach 2009–2016 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się prowadzeniem inspekcji w podmiotach rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, a następnie procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności.  Reprezentował UKNF w grupach Roboczych EIOPA i kolegiach organów nadzoru. Od 2016 pracuje w Grupie PZU.

Przed powołaniem do zarządu PTE PZU SA, w latach 2016–2020, pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora Departamentu Ryzyka i Zgodności AAS Balta, największego zakładu ubezpieczeń na Łotwie. Odpowiadał tam za obszary wymogów kapitałowych, zarządzania ryzykiem, systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej i ochrony danych osobowych.

(AM, źródło: KNF)