KUKE z nową propozycją dla eksporterów

0
454

Gwarancje spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe Korporacja ma już od dawna. Teraz też można z nich skorzystać, ale w nowej formule.

Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE, wyjaśnia, że przed wprowadzeniem nowej oferty do udzielenia gwarancji spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe potrzebny był konkretny kontrakt eksportowy, finansowany kredytem z okresem spłaty do dwóch lat. Obecnie Korporacja umożliwia wystawienie takiego zabezpieczenia w formule limitowej, na różne instrumenty finansujące działalność, które eksporter dostaje w swoim banku. „PB” pisze, że nowe instrumenty wsparcia obejmują gwarancję spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw produkcji przeznaczonej na eksport oraz gwarancję płatniczą dla dostawcy.

Zainteresowani nową ofertą muszą wykazać, że ich dotychczasowa działalność jest związana z eksportem – na przestrzeni trzech z pięciu ostatnich lat wpływy z eksportu stanowiły średnio co najmniej 20% łącznych przychodów. KUKE uprościła też procedury i dokumentację związane z uzyskaniem gwarancji.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 31 marca, Sylwia Wedziuk „Nowa pomoc dla eksporterów”:
https://www.pb.pl/nowa-pomoc-dla-eksporterow-1112677

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)