Lewica proponuje nowy mechanizm dopłat do polis rolnych

0
532

Posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wprowadzający minimalne sumy limitów dopłat do takich polis na dany rok – podał farmer.pl.

Projektodawcy wyjaśniają, że nowe regulacje miałyby zapobiec sytuacji, w której umowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierane z ubezpieczycielami, określające wysokość dotacji, nie pozwalają na zawieranie umów z rolnikami z dopłatą z budżetu. Propozycja Lewicy przewiduje wprowadzenie kwoty minimalnej dopłat, wyliczanej na podstawie specjalnego iloczynu. Według autorów noweli, zaproponowany przez nich mechanizm określenia kwoty dopłat gwarantuje istotny wzrost wydatków na ten cel, a w dłuższej perspektywie – utrzymanie go na poziomie gwarantującym zaspokojenie aktualnych potrzeb producentów rolnych. Z wyliczeń posłów wynika, że zastosowanie postulowanego mechanizmu w 2021 r. zapewniłoby 1,07 mld zł na dopłaty do polis. Tegoroczna dotacja z budżetu wynosi zaś 400 mln zł.

Więcej:
farmer.pl z 12 kwietnia, Marzena Pokora-Kalinowska „Na dopłaty do ubezpieczeń ponad 1 mld zł?”:
https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpiec…

(AM, źródło: farmer.pl)