Likwidacja szkód okiem brokera

0
1090

W naszej firmie brokerskiej nie sprzedajemy kwitów do szuflady, ale dokumenty, które na wypadek szkody mają zagwarantować szybki i skuteczny proces likwidacji szkód. Jak przygotować polisę, pisałem wiele artykułów, tym razem o pracy przy szkodzie.

Jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy zdecydowanie polecam zgłaszanie szkód ubezpieczeniowych jak najszybciej po ich wystąpieniu.

Lepiej szybciej niż później

Dlaczego? Oto kilka kluczowych powodów:

 • Zachowanie dokładności i szybszej reakcji: Im szybciej zgłosisz szkodę, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz pamiętał wszystkie szczegóły zdarzenia. Świeża pamięć pozwala uniknąć pominięcia istotnych informacji, co może mieć wpływ na ocenę i wypłatę odszkodowania. Wielu ubezpieczycieli ma określone terminy na zgłoszenie szkody. Szybkie zgłoszenie pozwala im szybciej podjąć działania w celu zbadania i rozpatrzenia roszczenia, co przyspiesza cały proces likwidacji szkody.
 • Ochrona dowodów i unikanie komplikacji: Niezależnie od rodzaju szkody zachowanie dowodów i dokumentacji jest kluczowe dla udowodnienia roszczenia. Im dłużej czekasz ze zgłoszeniem, tym większe ryzyko utraty lub zniszczenia niezbędnych dowodów. Opóźnienie zgłoszenia szkody może prowadzić do powstawania dodatkowych problemów, takich jak trudności w ustaleniu przyczyny szkody lub zakwestionowanie związku pomiędzy zdarzeniem a stratą.

Trzeba być nieugiętym w sprawie

Wspierając klienta przy likwidacji szkód, często stajemy w obliczu sytuacji, w których klientom zależy na szybkim i łagodnym rozwiązaniu ich roszczeń ubezpieczeniowych. Jednakże istnieją przypadki, w których warto być nieugiętym w dążeniu do ustalenia pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych powodów, dla których warto przyjąć tę postawę.

 • Ochrona interesów klienta. Naszym głównym celem jako brokerów ubezpieczeniowych jest zapewnienie ochrony interesów klienta. Bycie nieugiętym w dążeniu do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zapewnia, że klient otrzyma pełne odszkodowanie lub świadczenie, do którego ma prawo zgodnie z warunkami polisy. Pozwala to uniknąć niesprawiedliwego traktowania klienta przez ubezpieczyciela.
 • Zachowanie branży. Dążenie do sprawiedliwego rozwiązania roszczeń ubezpieczeniowych sprzyja utrzymaniu integralności branży ubezpieczeniowej. Bycie nieugiętym w ustalaniu odpowiedzialności ubezpieczyciela przeciwdziała nieuczciwym praktykom i podnosi standardy działania w całej branży.
 • Zwiększenie zaufania klientów. Klienci oczekują, że ich broker ubezpieczeniowy będzie działał w ich najlepszym interesie i będzie bronił ich praw. Bycie nieugiętym w sprawie ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pokazuje klientom, że ich interesy są priorytetem, co z kolei buduje zaufanie i lojalność wobec naszych usług.
 • Zapobieganie przyszłym konfliktom. Wycofanie się z walki o ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela może stworzyć precedens i otworzyć drogę do podobnych sytuacji w przyszłości. Bycie nieugiętym w takich przypadkach pomaga zapobiec powtórnym konfliktom i chroni interesy klientów na dłuższą metę.
 • Podniesienie standardów ubezpieczeniowych. Konsekwentne dążenie do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela może przyczynić się do podniesienia standardów branży ubezpieczeniowej jako całości. Poprzez wyznaczanie wyższych standardów postępowania pomagamy kształtować pozytywny obraz branży i budujemy zaufanie klientów.

Argumentacja, komisje, rzeczoznawcy, orzecznictwo

Likwidacja szkód to proces, który często wymaga precyzyjnych działań i właściwego argumentowania. W świecie ubezpieczeń skuteczna likwidacja szkód nie polega tylko na zgłoszeniu roszczenia i oczekiwaniu na wypłatę. W rzeczywistości kluczową rolę odgrywają właściwe argumenty, powoływanie komisji oraz rzeczoznawców, a także korzystanie z odpowiedniego orzecznictwa sądowego.

 • Argumentacja to klucz do skutecznej likwidacji. Właściwie sformułowane argumenty mogą pomóc w przekonaniu ubezpieczyciela do akceptacji roszczenia lub ustalenia odpowiedniej wysokości odszkodowania. Kluczowe jest przedstawienie faktów i dowodów w sposób klarowny i przekonujący, uwzględniając wszystkie istotne aspekty zdarzenia.
 • Rola komisji i rzeczoznawców. W przypadkach spornych lub skomplikowanych powołanie komisji lub skorzystanie z usług rzeczoznawców może być niezbędne. Komisja, składająca się z ekspertów z różnych dziedzin, może pomóc w ustaleniu przyczyn szkody oraz oszacowaniu jej wartości. Rzeczoznawcy natomiast posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach, co umożliwia im dokładne zbadanie i ocenę szkody.
 • Wykorzystanie orzecznictwa sądowego. Analiza precedensów i decyzji sądowych pozwala na lepsze zrozumienie interpretacji prawa oraz ustalenie potencjalnych zasad i wytycznych dotyczących podobnych przypadków. Wykorzystanie orzecznictwa może umocnić argumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Kiedy sąd staje się ostatnią deską ratunku

W procesie likwidacji szkód często zdarza się, że pomimo wszelkich starań i negocjacji nie udaje się osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem. W takich sytuacjach skierowanie sprawy do sądu może stać się nieuniknionym krokiem. Jednak warto pamiętać, że nawet wobec konieczności sądowej batalii istnieje ścieżka, która może przynieść korzyści zarówno klientowi, jak i ubezpieczycielowi – mowa o ugodzie sądowej.

 • Kiedy idziemy do sądu. Istnieją różnorodne powody, dla których konieczne może okazać się skierowanie sprawy do sądu. Mogą to być sporne kwestie związane z odpowiedzialnością za szkodę, wysokością odszkodowania lub zakresem pokrywanych przez polisę strat. Zatem powyższy brak zgody ze strony ubezpieczyciela na wypłatę odszkodowania, pomimo przedstawionych dowodów i argumentów, prowadzi do konieczności interwencji sądowej.
 • Przemyślana ugodowa droga – korzyści. Choć sądowa batalia może być czasochłonna, kosztowna i niepewna, istnieje alternatywna droga, którą warto rozważyć – ugoda. Ugoda stanowi porozumienie między stronami, które może być osiągnięte przed rozprawą sądową lub w trakcie jej trwania. Dzięki ugodzie można uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, a także zminimalizować ryzyko niekorzystnego wyroku.

Korzyści płynące z ugody są liczne. Po pierwsze, umożliwia ona szybsze i bardziej efektywne zakończenie sporu, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów dla obu stron. Po drugie, ugoda daje stronom większą kontrolę nad rezultatem, pozwalając na elastyczne negocjacje i dostosowanie warunków do swoich potrzeb.

Grzegorz Waszkiewicz
broker ubezpieczeniowy
BezpieczenstwowBiznesie.pl