PIU: Liczbowe podsumowanie 2023 roku w polskich ubezpieczeniach

0
925

Na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń opublikowano raport „Ubezpieczenia w liczbach 2023”. Dokument zawiera najistotniejsze i najciekawsze dane dotyczące polskiego rynku ubezpieczeń i jego poszczególnych segmentów, jak bancassurance, ubezpieczenia życiowe, zdrowotne i komunikacyjne na przestrzeni 2023 roku.

Raport PIU zawiera kilka interesujących ciekawostek. Możemy dowiedzieć się z niego m.in. że w minionym roku zakłady ubezpieczeń zlikwidowały 1,07 mln szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przy 28,06 mln czynnych umów ubezpieczenia oznacza to, że 4 pojazdy na 100 miały szkodę z takiej polisy. Średni koszt szkody wyniósł zaś 9,98 tys. zł. Z kolei z autocasco zlikwidowano nieco 775 tys. szkód. Średnia wartość szkody uplasowała się na poziomie 9,36 tys. zł. Na koniec roku czynnych było 7,39 mln szt. umów AC. A to oznacza, że szkodę z tego typu polisy miało 10 aut na 100.

Na koniec roku zawartych było również 1,42 mln szt. umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym oraz 1,49 mln szt. OC rolników.

Cały raport: „Ubezpieczenia w liczbach 2023”

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl