Link4: Kasa Wraca także podczas #zostańwdomu

0
515

W okresie obowiązywania stanu epidemii koronawirusa Link4 naliczy uczestnikom programu Kasa Wraca gwarantowaną nagrodę na podstawie dotychczasowych okresów rozliczeniowych. Ubezpieczyciel nie miał też problemów z przestawieniem się na pracę zdalną, ale zmiana ta odbiła się na jego wynikach sprzedaży.

Uczestnicy programu w każdym okresie rozliczeniowym generują premie za bezpieczną i przepisową jazdę. By zagwarantować sobie naliczenie nagrody na koncie, należy spełnić warunek regularnej jazdy z włączoną aplikacją NaviExpert z wbudowanym modułem Kasa Wraca. Regularność polega na przejechaniu minimum 200 km w miesiącu, w tym czasie uruchamiając aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii, Link4 wprowadził możliwość zawieszenia tego warunku promocji. Każdy, kto się na ten krok zdecyduje, w okresie rozliczeniowym przypadającym na czas epidemii będzie miał naliczaną nagrodę w wysokości średniej wszystkich premii cząstkowych przyznanych uczestnikowi od początku udziału w promocji.

– Tę zmianę przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy dotychczas aktywnie korzystali z promocji Kasa Wraca i w okresie stanu epidemii nie mają możliwości przemieszczania się autem i pokonywania minimalnych dystansów określonych w regulaminie promocji – wyjaśnia Katarzyna Wojdyła, członek zarządu Link4. – Niezmiennie do pozostania w domu zachęcamy wszystkich naszych klientów, bo to najlepszy sposób, by chronić to, co w obliczu dzisiejszego zagrożenia jest najcenniejsze, czyli zdrowie swoje i najbliższych – dodaje.

By zawiesić regularność jazdy i wprowadzić uśrednione naliczanie na podstawie dotychczasowych okresów rozliczeniowych, wystarczy wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej.

– Każdy klient uczestniczący w programie ma możliwość uzupełniania tego formularza, dzięki czemu w okresie trwania epidemii koronawirusa nie będzie musiał jeździć samochodem, aby otrzymać gwarantowaną nagrodę. Jej wartość będzie równa średniej wartości z nagród zdobytych we wszystkich wcześniejszych okresach rozliczeniowych promocji Kasa Wraca – podkreśla Krzysztof Kosiński, kierownik zespołu CRM Link4.

Dotychczas z programu Link4Kasa Wraca skorzystało 48,5 tys. kierowców, którzy przejechali łącznie 117 mln kilometrów. Uczestnicy promocji wygenerowali od początku jego istnienia ponad 2,3 mln zł premii. Rekordzista odebrał nagrodę w wys. 1,2 tys. zł.

Zmiany wpłynęły na poziom sprzedaży

Jak zauważa „Puls Biznesu”, podczas pandemii Link4 bez problemu wszedł w tryb pracy zdalnej. Ta zmiana miała jednak negatywny wpływ na wynik z dystrybucji. Agnieszka Wrońska, prezes Link4, przyznaje, że jej firma odnotowała kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży nowych polis. Zakład dostrzega ryzyko m.in. na rynku transakcyjnym pojazdów, dlatego chce szczególnie zadbać o bieżący portfel klientów, aby ich nie stracić. „PB” wskazuje, że Link4 już zdecydował się na 50% obniżkę koszty polis opłacanych ratalnie, wprowadził internetową likwidację szkód oraz odbiór uszkodzonych aut od klientów i doprowadzenie ich do warsztatu naprawczego. W planach jest wprowadzenie porad SMS na temat odpowiedniego zabezpieczenia domu w związku ze zwiększoną liczbą pożarów, jaka ma miejsce w ostatnim czasie. Agnieszka Wrońska mówi gazecie, że w 2020 r. jej firma chce utrzymać poziom ubiegłorocznego przypisu składki, który wyniósł 1 mld zł. W tym celu Link4 szuka dróg dotarcia do klientów z ofertą dobrowolnych ubezpieczeń, dba o relacje z nimi i stara się ich nie stracić.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 10 kwietnia, Karolina Wysota „Link4 odrobił lekcję”:

https://www.pb.pl/link4-odrobil-lekcje-987995

(AM, źródło: Link4, „Puls Biznesu”)