Aegon wspiera klientów i sieć sprzedaży

0
652

Aegon przygotował dla klientów dotkniętych sytuacją związaną z pandemią koronawirusa indywidualne rozwiązania pozwalające utrzymać w mocy zawarte umowy, zgodne z rekomendacjami dla rynku ubezpieczeniowego. Firma dostosowała też realizowane procesy do nowych okoliczności, aby wesprzeć swoją sieć sprzedaży.

Wszystkie sprawy związane z obsługą posiadacze polis Aegon mogą obecnie załatwić zdalnie. Korzystając z różnych kanałów kontaktu, firma poinformowała obecnych i potencjalnych klientów, że nie muszą odwiedzać oddziałów, aby uzyskać informacje o swoich umowach, zawrzeć nowe ubezpieczenie czy dokonać zmian na posiadanej polisie.

– Zrobiliśmy wszystko, żeby nasi klienci większość spraw mogli załatwić bez wychodzenia z domu. Mamy jednak świadomość, że część klientów chciałaby w obecnej sytuacji porozmawiać z naszymi agentami na temat swojego ubezpieczenia, dlatego szybko wdrożyliśmy odpowiednie procedury i rozwiązania alternatywne. Dzięki nim nasi przedstawiciele i doradcy ubezpieczeniowi nadal są do dyspozycji i kontaktują się z klientami przez telefon i przez komunikatory internetowe – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon TUnŻ odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Z kolei dla klientów, którzy zostali finansowo dotknięci skutkami stanu epidemii, Aegon przygotował rozwiązania pozwalające im zachować ciągłość zawartych umów ubezpieczenia. Na indywidualny wniosek klienta, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, firma deklaruje gotowość zawieszenia pobierania składek nawet do 120 dni.

Aegon wspiera również klientów korporacyjnych we wdrożeniach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rozmowy z pracodawcami prowadzone są zdalnie, a dzięki temu że firma udostępniła narzędzia takie jak serwis e-PPK do zdalnego podpisywania umów, wdrożenie PPK u klientów może być realizowane na odległość.

Aegon wsparł również swoją sieć sprzedaży, opracowując w pełni zdalny proces sprzedaży oraz udostępniając odpowiednie narzędzia wspierające taki tryb pracy. Dzięki temu doradcy są w stanie przejść z klientem przez cały proces sprzedaży, od analizy potrzeb aż po wystawienie polisy, bez konieczności osobistego spotkania. Wykorzystują w tym celu wideorozmowy, email oraz nowoczesny system sprzedaży on-line SALSA. Aegon wdrożył również specjalny program szkoleń dla sił sprzedaży dotyczący tego, jak skutecznie pracować w nowych warunkach i prowadzić rozmowy z klientami poprzez komunikator internetowy.

– Zauważyliśmy, że klienci, którzy siłą rzeczy spędzają obecnie więcej czasu w domu, są bardziej otwarci, aby porozmawiać z naszymi ekspertami na temat swoich finansów osobistych, zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych czy przygotowania się do emerytury. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i technologii, którą udostępniamy naszym przedstawicielom, mogą to zrobić z własnego fotela – dodaje Jan Zimowicz.

Aegon prowadzi też w trybie zdalnym rekrutację do sieci sprzedaży. Zainteresowanym karierą w sprzedaży produktów finansowych oferuje stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w obszarze biznesu dla klientów indywidualnych i firmowych. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przez internet, bez konieczności podróży do oddziału. Podobnie z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz e-learningu przebiega też proces wdrażania nowego współpracownika.

Aegon poinformował też, że w związku z zaleceniami z 24 marca dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przedłuża wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów w swoich biurach obsługi i oddziałach na terenie całego kraju do 30 kwietnia 2020 r. Dyspozycje można składać poprzez aplikacje internetowe lub drogą pocztową.

(AM, źródło: Aegon)