Lloyd’s: Ameryka Łacińska kluczowym rynkiem

0
525

Lloyd’s planuje otworzyć biuro w Miami, aby wspomagać rozwój działalności na rynkach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

– Ameryka Łacińska jest kluczowym rynkiem dla Lloyd’s, ze składką bliską 1,5 mld dol. – powiedział Daniel Revilla, regionalny dyrektor na Amerykę Łacińską i menedżer krajowy w Meksyku.

Obecnie Lloyd’s ma biura w Brazylii, Kolumbii i Meksyku, a kilkanaście firm i coverholderów obsługuje rynki Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Miami. Revilla zapowiedział, że oprócz otwarcia biura w Miami, Lloyd’s podejmie dodatkowe kroki, aby wzmocnić swoją obecność w regionie. Zaliczają się do nich: powołanie nowego menedżera krajowego w Meksyku (Yelhis Hernández), rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko menedżera krajowego w Kolumbii (po odejściu z Lloyd’s dotychczasowego), powierzenie kierowania rozwojem rynku Ameryki Łacińskiej dotychczasowemu dyrektorowi ds. rozwoju rynku w Brazylii (Valdir Serra). Revilla wyraził przekonanie, że pod jego kierownictwem realizowanym z Miami, zmiany pozwolą skuteczniej wspierać rozwój rynku Lloyd’s w regionie.

(AC, źródło: Insurance Journal)