Lloyd’s: Portfel kryptowalut chroniony przed złodziejami

0
191

Lloyd’s wprowadził polisę chroniącą kryptowalutę trzymaną w portfelach internetowych przed kradzieżą i innymi działaniami w złej wierze. Pierwsza w swoim rodzaju polisa odpowiedzialności, z elastycznymi limitami już od 1000 funtów została opracowana przez syndykat Lloyd’s Atrium we współpracy z Coincover. Ma chronić przed stratami w wyniku kradzieży kryptowaluty z portfela online.

Jest to nowy typ ubezpieczenia odpowiedzialności, z dynamicznym limitem, który rośnie lub maleje stosownie do zmian cen kryptoaktywów, co znaczy, że ubezpieczony zawsze uzyska odszkodowanie za wartość podstawową aktywów, mimo jej fluktuacji w okresie ważności polisy. Polisa ma zabezpieczenie innych ubezpieczycieli Lloyd’s, będących członkami działającej w ramach Lloyd’s agencji innowacji produktowych (Product Innovation Facility), takich jak TMK i Markel.

Realizując wyrażoną w programie „Przyszłość w Lloyd’s” ambicję, by być najbardziej klientocentryczną cyfrową platformą ubezpieczeniową, agencja wykonała ważny krok w kierunku budowania rynku oferującego lepszą wartość w odpowiedzi na zmieniające się i zróżnicowane potrzeby klientów, przez wysoce reaktywne, najnowocześniejsze produkty i usługi zarządzania ryzykiem.

Polisa dla kryptoaktywów jest drugim w ostatnich miesiącach nowym produktem ubezpieczeniowym ze wsparciem członków PIF. Pierwszy – polisa ubezpieczenia zysku dla hoteli z innowacyjnym triggerem, jakim jest określone zdarzenie – funkcjonuje od września ub.r.

Rośnie popyt na ubezpieczenie, które może chronić kryptowalutę, ponieważ staje się ona coraz bardziej popularna – powiedział Matthew Greaves, underwriter w Atrium. – Dla Lloyd’s jest to dowód, że rynek połączył w innowacyjnym rozwiązaniu łagodzenie tych nowych ryzyk i ochronę przed kradzieżą z zasobów tak fizycznych, jak i online, dzięki czemu klienci mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich aktywów.

Lloyd’s jest naturalnym siedliskiem innowacji ubezpieczeniowych ze względu na jedyną w swoim rodzaju zdolność syndykatów do współpracy w ubezpieczaniu nowych przedmiotów. Product Innovation Facility, obecnie ze 150 mln funtów pojemności i 27 underwriterami, zapewnia szybką drogę do zwiększenia pojemności ubezpieczeniowej dla trudnych i niedających się ubezpieczyć ryzyk – podkreślił Trevor Maynard, szef ds. innowacji w Lloyd’s.

AC