Lloyd’s: Skąd wziąć odporność na ryzyka systemowe?

0
113

Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny Lloyd’s uruchamia Futureset, nową globalną platformę i społeczność służącą budowaniu większej społecznej i ekonomicznej odporności na najgroźniejsze światowe ryzyka. Globalna platforma ma wypracować reakcję na wielkie, złożone wyzwania ryzyk systemowych, takie jak pandemia i zmiany klimatyczne.

Lloyd’s zwraca uwagę, że pandemia ujawniła luki w wiedzy, zrozumieniu i łagodzeniu ryzyk systemowych i „czarnych łabędzi”, których potencjalne skutki materializują się i ewoluują w szybkim tempie.

Wobec takich ryzyk istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia rozmów z klientami, ubezpieczycielami i rządem. Futureset zamierza to osiągnąć, łącząc różne perspektywy z nowatorskim rozumieniem ryzyka i wiedzą w międzybranżowym dialogu na temat najbardziej złożonych i szybko zmieniających się ryzyk, z jakimi mierzą się społeczności, przedsiębiorstwa i kraje. Platforma ma się skupić na zwiększaniu społecznego zrozumienia i budowaniu współpracy w szukaniu rozwiązań i wspieraniu gotowości, ochrony i odporności na coraz większe, wzajemnie powiązane ryzyka, wobec których stają klienci.

W 2021 r. Futureset będzie analizować nauki płynące z pandemii oraz badać zwiększające się globalne ryzyka, jakie pociąga za sobą zmiana klimatu. Jako platforma z otwartym dostępem Futureset będzie miejscem spotkań globalnych ekspertów i partnerem światowej klasy firm badawczych, tworzącym nowatorskie podejście do zrównoważonych rozwiązań dla aktualnych i przyszłych zagrożeń na całym świecie.

Na platformie Futureset rozpoczął się sześcioczęściowy cykl Systemic Risk Masterclass (Mistrzowski Kurs Ryzyka Systemowego), opracowany we współpracy z Charted Insurance Institute (CII) oraz Lloyd’s Market Association (LMA). Eksperci-praktycy z różnych dziedzin, naukowcy i przedstawiciele rządu mają pomóc ubezpieczeniowcom i zarządzającym ryzykiem w pozyskiwaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie ryzyk systemowych.

W pierwszym odcinku Masterclass John Neal, dyrektor generalny Lloyd’s, poprowadził interaktywny panel dyskusyjny poświęcony odpowiedzi na pytanie, jak rządy i branża ubezpieczeniowa mogą skuteczniej współpracować, aby chronić społeczeństwo i gospodarkę przed ryzykami systemowymi.

W ramach Futureset jeszcze w lutym Lloyd’s zacznie emitować również An Expert’s Take (Okiem eksperta), cykl wideo, w którym wystąpią liderzy różnych sektorów branży analizujący konkretne wyzwania związane z ryzykiem systemowym. Wśród gości znajdą się m.in. Robert Hannigan, autorytet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, i Ann Pettifor, specjalistka w dziedzinie ekonomii politycznej, autorka The Case for the Green New Deal.

– Pandemia Covid-19 pokazała, że hipotetyczne ryzyko systemowe łatwo może się ziścić, więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby się przygotować do łagodzenia najgorszych skutków stale zmieniającego się i wymagającego zestawu ryzyk – skomentował John Neal.

AC