Odszedł Maciej Jankowski – były prezes polskiej Avivy

0
6475

12 lutego Aviva w Polsce poinformowała o śmierci Macieja Jankowskiego – jej współtwórcy i byłego prezesa. Miał 57 lat, z czego blisko połowę spędził w Avivie.

Maciej Jankowski rozpoczął pracę w Commercial Union Polska – Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (poprzednia nazwa Aviva TUnŻ) w 1993 roku, gdzie piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej.

W latach 1997–1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993–1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998–2003 był wiceprezesem CU PTE.

W latach 2003–2008, jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008–2013 sprawował funkcję prezesa grupy Aviva w Polsce i Aviva sp. z o.o. Od 2013 roku był wiceprezesem grupy Aviva i pierwszym wiceprezesem Aviva sp. z o.o.

„Maciej poświęcił Avivie niemal całe swoje życie. Był dla nas wszystkich niedoścignionym wzorcem osoby stawiającej dobro instytucji, dla której pracował, ponad swoje osobiste potrzeby i interesy. To bardzo rzadka postawa w dzisiejszym świecie. Straciłem nie tylko wspaniałego, podziwianego kolegę, ale i przyjaciela. Będzie mi brakowało jego intelektu, dowcipu, optymizmu. To bardzo smutny dzień” – napisał na Twitterze Adam Uszpolewicz, obecny prezes Avivy w Polsce.

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej” przyłącza się do kondolencji.

(AM, źródło: Aviva, Twitter)