Lloyd’s: Zagrożone łańcuchy dostaw

0
583

Lloyd’s opublikował raport omawiający największe zagrożenia dla łańcuchów dostaw w transporcie i logistyce, branży, na której opiera się 89 mld dol. światowego handlu i która ma wartość rynkową 9,7 bln dol.

Zerwanie łańcucha dostaw podczas pandemii, a obecnie w związku z konfliktem geopolitycznym, uwidoczniło nieodporność łańcuchów dostaw na oddziaływanie czynników globalnych i znaczenie wbudowania odporności w rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem. Raport sporządzony we współpracy z WTW pokazał, że podczas gdy ponad 90% badanych firm transportowo-logistycznych uważa, że ubezpieczenie ryzyka łańcucha dostaw jest sprawą najwyższej wagi, 77% przyznało, że brak dostępu do rozwiązań ubezpieczeniowych dla łańcucha dostaw i brak danych umożliwiających zrozumienie tych ryzyk stanowiły dla ich firm największe problemy. Firmy transportowo-logistyczne dużo inwestują w praktyki zarządzania ryzykiem i integrację rozwiązań technologicznych.

(AC, źródło: Xprimm)