Londyńscy ubezpieczyciele morscy uznali wody terytorialne Rosji i Ukrainy za obszary wysokiego ryzyka

0
273

15 lutego londyński rynek ubezpieczeń morskich dodał ukraińskie i rosyjskie wody Morza Czarnego i Morza Azowskiego do listy obszarów uznanych za obszary wysokiego ryzyka – informuje Reuters.

Połączony Komitet Wojenny, w skład którego wchodzą członkowie konsorcjum z Lloyd’s Market Association i przedstawiciele rynku londyńskich firm ubezpieczeniowych, spotyka się zwykle co kwartał, aby dokonać przeglądu obszarów, które uważa za istotne dla statków handlowych oraz podatne na wojny, strajki, terroryzm i związane z nimi niebezpieczeństwa. Wskazówki tego grona są uważnie obserwowane i wpływają na decyzje ubezpieczycieli w kwestii składek ubezpieczeniowych.

„Zastosowanie tej listy do poszczególnych kontraktów będzie przedmiotem szczegółowych negocjacji” – głosi okólnik wydany we wtorek przez komitet, bez podania szczegółów.

Dodatkowym problemem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla lotów powietrznych.

(AM, źródło: Reuters)