Łukasz Zoń prezesem SPBUiR nowej kadencji

0
857

25 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Podjęto na nim decyzję w sprawie wyboru prezesa organizacji. Członkowie SPBUiR zdecydowali o ponownym powierzeniu tej funkcji Łukaszowi Zoniowi, dotychczasowemu prezesowi Stowarzyszenia.

Decyzje personalne Zgromadzenia dotyczyły składów zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki Zawodowej nowej kadencji. W skład pierwszego z organów, poza Łukaszem Zoniem, weszli: Weronika Chmielewska, Rafał Kaszubowski, Marek Porczyński oraz Bernard Rożek. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali z kolei: Stanisław Friedel, Tadeusz Gabryelak i Aneta Hellberg. Natomiast do Komisji Etyki Zawodowej powołani zostali: Mateusz Bartoszcze, Jacek Bronś, Katarzyna Darewska, Jacek Kliszcz, Ewa Kuczyńska, Zbigniew Łazowski oraz Elżbieta Skoczylas.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono również sprawozdania zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Podczas Zgromadzenia ustalono również, że kwota składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.

Łukasz Zoń jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. Od 1995 r. w EIB SA, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Radca prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń. Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W maju 2013 r. powołany na stanowisko prezesa zarządu Stowarzyszenia. W czerwcu 2014 i 2020 roku wybrany na kolejne kadencje.

Łukasz Zoń jest też autorem wielu publikacji medialnych, między innymi tekstu na temat przyszłości ubezpieczeń z perspektywy brokerskiej, zatytułowanego „Róbmy swoje”, który ukazał się w dołączonym do „Gazety Ubezpieczeniowej” nr 20 z 18 maja dodatku „Broker”

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl