M&A: W wartości transakcji prowadzi Ameryka

0
100

Wartość transakcji fuzji i przejęć w branży ubezpieczeniowej ogłoszonych globalnie w IV kw. 2019 r. wyniosła 26,71 mld dol. Wartość ta wzrosła o 77,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 99,2% w porównaniu ze średnią z poprzednich czterech kwartałów wynoszącą 13,42 mld dol.

Pod względem liczby transakcji sektor odnotował spadek o 1,05% w stosunku do średniej z poprzednich czterech kwartałów, która wyniosła 285 transakcji. W IV kwartale 2019 r. zawarto 282 transakcje. Pod względem wartości prowadziła Ameryka Płn., gdzie transakcje osiągnęły sumę 13,13 mld dol. Największe pięć transakcji stanowiło 63,7% całkowitej wartości transakcji fuzji i przejęć w IV kw. 2019 r. Łączna wartość tych transakcji to 17,02 mld dol. wobec całkowitej wartości wynoszącej 26,71 mld dol.

Największa ze wszystkich transakcji M&A z IV kw. ub.r. została zawarta w USA, między New York Life Insurance a Cigna i opiewała na 6,3 mld dol. Następna co do wartości akwizycja ReAssure Group przez Phoenix Group Holdings zamknęła się sumą 4,27 mld dol. Z kolei HCC Insurance nabył za 3,1 mld dol. Privilege Underwriters.

(AC, źródło: Globa Data)