Maciej Winnicki dołączył do Colonnade Insurance

0
1131

Maciej Winnicki objął w firmie nowo utworzone stanowisko Business Architect. Głównym obszarem jego obowiązków będzie zapewnienie skutecznej realizacji wewnętrznych programów transformacji służących utrzymaniu stałego rozwoju i unowocześniania spółki.

Maciej Winnicki odpowiadać będzie za budowę nowego modelu operacyjnego i harmonizację procesów we wszystkich oddziałach Colonnade w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przed dołączeniem do Colonnade Maciej Winnicki prowadził podobne projekty związane z usprawnianiem modeli operacyjnych oraz udoskonalaniem procesów w dużych firmach z sektora usług finansowych. Przez ostatnie 8 lat zajmował wysokie stanowiska w wiodących firmach doradczych – Deloitte, McKinsey & Company, Ernst &Young – gdzie współpracował między innymi z towarzystwami ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Wcześniej pracował także w wiodących na rynku bankach. Colonnade jest pierwszą firmą ubezpieczeniową w jego karierze.

Maciej Winnicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, gdzie uzyskał tytuł magistra.

(AM, źródło: Colonnade)