Maciej Woliński opuścił Allianz Polska

0
2687

Maciej Woliński nie jest już dyrektorem Departamentu Sprzedaży Sieci Agencyjnej TUiR Allianz Polska. Stanowisko to objął zaledwie w październiku ubiegłego roku.

Według informacji przekazanych „Gazecie Ubezpieczeniowej” przez Allianz, odejście Macieja Wolińskiego to efekt decyzji zakładu o nowym podejściu do zarządzania siecią wyłączną majątkowego Allianz oraz do zarządzania współpracą z multiagencjami. Ze względu na różnice pomiędzy nimi, wymagające innego podejścia, różnych kompetencji i zakresu działań, zdecydowano się na wprowadzenie modelu z zadaniami rozdzielonymi pomiędzy dyrektora zarządzającego siecią agencyjną wyłączną oraz dyrektora odpowiedzialnego za współpracę z multiagencjami. Allianz prowadzi już rekrutację na te dwa stanowiska. Do czasu powołania nowych dyrektorów za zarządzanie siecią wyłączną i współpracą z multiagencjami osobiście odpowiada Adam Moczydłowski, członek zarządu TUiR Allianz Polska odpowiedzialny za sprzedaż.

Maciej Woliński jako dyrektor Departamentu Sprzedaży Sieci Agencyjnej odpowiadał za zarządzanie siecią wyłączną majątkową i za multiagencje. Menedżer zaczynał pracę w branży jako agent ubezpieczeniowy. Ma ponad 20 lat doświadczenia w kierowaniu strukturami sprzedaży. Przed Allianz był związany z PZU, gdzie aktywnie zarządzał sieciami agentów oraz współpracą z brokerami.

(inf. własna)