Majątkowa Concordia jest już spółką akcyjną

0
999

2 stycznia zakończył się proces demutualizacji Concordii Polska TUW, w efekcie czego towarzystwo przekształciło się w spółkę akcyjną. Obecnie zakład działa pod nazwą Concordia Polska T.U. S.A. Przekształcenie formy działania ubezpieczyciela było pierwszą demutualizacją przeprowadzoną w Polsce.

– Bardzo się cieszę i jestem dumny, że dokonaliśmy pierwszego w Polsce przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną. Sukces jest tym większy, że udało nam się przeprowadzić demutualizację w rok po przejęciu spółek Concordia przy jednoczesnym prowadzeniu bieżącego biznesu i łączeniu spółek życiowych. Była to pierwsza zakończona sukcesem operacja tego typu, wymagająca przecierania nowych ścieżek. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem sprawili, że mogliśmy tego dokonać. Nie byłoby to możliwe również bez bardzo dobrej współpracy zespołu Grupy Generali Polska z organem nadzoru – powiedział Maciej Fedyna, prezes zarządu Concordia Polska T.U.

Zakład poinformował także, że umowy ubezpieczenia zawarte przez jego klientów nadal obowiązują i ubezpieczeni nie muszą podejmować żadnych działań. Concordia Polska T.U. przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały towarzystwu przed przekształceniem, w tym również prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia zawartych przed nim.

Dane kontaktowe Concordii również nie uległy zmianie. Zakład zaznaczył jednak, że będzie się posługiwać nowymi numerami KRS, REGON oraz NIP. Szczegółowe informacje w tym zakresie spółka przekaże bezpośrednio swoim partnerom biznesowym.

Warto przypomnieć, że 31 października ubiegłego roku nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. W jego wyniku drugie z towarzystw wstąpiło w prawa i obowiązki pierwszego, stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę.

Transformacja obu towarzystw Concordia jest konsekwencją umowy zakupu, jaką Generali zawarło 24 maja 2018 r. z ich poprzednim właścicielem. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 29 listopada 2018 r. podpisano finalną  umowę zakupu i od tego czasu trwa proces integracji Concordii Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital ze strukturami Generali w Polsce. 14 października 2019 r., na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, KNF zatwierdziła uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Concordia Polska TUW o przekształceniu zakładu w spółkę akcyjną. Towarzystwo miało stać się spółką akcyjną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Concordia Ubezpieczenia działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach dla sektora rolnego. Swoimi polisami chroni blisko 1,5 mln ha upraw rolnych w całej Polsce, co przekłada się na około 40-procentowy udział w rynku ubezpieczeń upraw.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl