Małe i średnie firmy sięgają po cyberubezpieczenia

0
515

Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do przyjęcia ubezpieczenia cyber niż firmy duże – wynika z nowego badania ankietowego przeprowadzonego przez Cowbell Cyber.

Ankieta służyła pozyskaniu danych o intencjach i motywach zakupu cyberubezpieczeń, satysfakcji, sumach ubezpieczenia i różnicach między MŚP, definiowanymi jako posiadające poniżej 1 mld dol. Obrotu, a firmami większymi – podaje portal Insurance Business America.

Z przytoczonego przez portal raportu Thoughlab wynika, że 65% MŚP planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększenie wydatków na cyberubezpieczenie w ramach swojego planu nabywania odporności cybernetycznej. Dla porównania, zwiększenie wydatków planuje tylko 58% firm większych.

Raport pokazał też, że 71% MŚP miało limit ochrony poniżej 1 mln dol. i niższy od całkowitych przeszłych lub szacowanych przyszłych kosztów cyberataku.

Uprawa i hodowla, opieka zdrowotna, hotelarstwo i telekomunikacja to branże zdecydowanie niedostatecznie chronione, z największą luką pomiędzy sumami ubezpieczenia a spodziewanymi stratami.

– Naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego to nie jest już kwestia „czy”, tylko „kiedy” – stwierdziła Isabelle Dumont, wiceprezes Cowbell Cyber. – Nasza analiza wyników badania ankietowego pokazuje, że cyberubezpieczenie staje się coraz popularniejsze wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą chronić swoje aktywa i przyspieszyć reakcję oraz proces powrotu do normalności po cyberincydencie. Ubezpieczenie cyber jest teraz dla firm koniecznością, a nie luksusem.

W badaniu ustalono również, że zarówno MŚP, jak i duże firmy oceniają prawdopodobieństwo incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych w ciągu najbliższego roku na 45%.

62% MŚP we wczesnych fazach dojrzałości cyberbezpieczeństwa uważa, że cyberubezpieczenie jest warte swojej ceny. Tylko 13% uznało, że ochrona nie jest warta kosztu. Przeciętnie suma ubezpieczenia cyber wynosi ok. 0,14% obrotu firmy.

Cyberataki z nieuprawnionym użyciem hasła i uwierzytelnienia powodują obecnie największe straty i będą stanowić największe zagrożenie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wieloczynnikowa identyfikacja jest znacząco zbyt rzadko stosowana w MŚP (18%) w porównaniu z dużymi firmami (43%).

55% MŚP wskazało na urządzenia własne pracowników jako źródło największego zagrożenia.

AC