Mamy konkretne odpowiedzi na zdrowotne problemy pracujących Polaków

0
1318

Wychodzimy firmom na zdrowie – takie motto przyświeca ubezpieczeniom grupowym oferowanym przez Nationale-Nederlanden. Naszą rolą jest nie tylko ubezpieczanie pracowników od różnych losowych zdarzeń i trudnych życiowych sytuacji, w tym od poważnych chorób, ale także uświadomienie im wagi profilaktyki. Dlatego zachęcamy do regularnych badań i ogólnej troski o dobrostan fizyczny i psychiczny.

Ubezpieczenia grupowe to szeroki wybór umów dodatkowych dotyczących zdrowia i życia ubezpieczonego oraz jego rodziny. Obejmują m.in. pobyt w szpitalu, operacje i leczenie, skutki nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy oraz takie poważne choroby cywilizacyjne, jak zawał, udar, nowotwory czy cukrzyca.

Poważne choroby

Wybierając ubezpieczenie od poważnych zachorowań, zazwyczaj zwraca się uwagę na liczbę wymienionych chorób. Tymczasem znacznie ważniejsze jest sprawdzenie, które choroby znalazły się na tej liście i czy są na niej te najbardziej powszechne, czyli nowotwory, udary, zawały oraz problemy z niewydolnością nerek.

W Nationale-Nederlanden ta lista zawiera 51 pozycji, a wśród nich są choroby zakaźne oraz cywilizacyjne, a więc właśnie te, które najczęściej występują i są uznane za charakterystyczne dla naszych czasów, ponieważ wiążą się z prowadzonym stylem życia.

Niezwykle ważna w przypadku wyboru ubezpieczeń dotyczących poważnych zachorowań jest weryfikacja obowiązujących wyłączeń. Mogą one objąć choroby powiązane lub całe grupy chorób. To wszystko jest konsekwencją statystyki i prawdopodobieństwa wystąpienia różnego lub podobnego schorzenia.

W przypadku wyłączeń grup z góry wiadomo, jakie choroby będą wyłączone w przyszłości, przy wyłączeniach z tytułu związku przyczynowo-skutkowego będzie to analizowane dopiero na etapie zgłoszonego wniosku. Bardzo często w tym drugim przypadku wyłączeniu podlega więc choroba będąca np. powikłaniem, co dla ubezpieczonego będzie wiązać się z odmową wypłacenia mu świadczenia.

Te dwa czynniki: zakres i wyłączenia mają więc wpływ na końcową wypłatę.

Diagnostyka nowotworów

Przy realizacji polisy w przypadku zachorowania na poważną chorobę standardowo dochodzi do wypłaty konkretnej sumy pieniędzy.

W ofercie Nationale-Nederlanden znajduje się także produkt, który dotyczy nie tylko zaawansowanych nowotworów, ale także tych w fazie łagodnej i przedinwazyjnej. Dzięki temu przy podejrzeniu raka lub jego pierwszym rozpoznaniu istnieje możliwość diagnozowania się przy wsparciu lekarzy ponad 30 specjalizacji, wykonania ponad 600 różnych badań – ambulatoryjnych, endoskopowych, czynnościowych, tomografii komputerowej oraz skorzystania z pomocy psychologów i psychiatrów – w kwocie nawet do 100 tys. zł.

Dodatkowym atutem jest szybki czas realizacji usług diagnostycznych, co jest niezmiernie ważne dla dalszego leczenia.

Podstępna cukrzyca

Na liście chorób cywilizacyjnych znajduje się także cukrzyca, która jako pierwsza choroba niezakaźna została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku właśnie z powodu swej masowości.

W Polsce na cukrzycę cierpi aż 3 mln osób, z czego 1 mln nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Brak wiedzy o chorobie sprawia, że staje się ona bardziej podstępna. Co ważne, jeszcze prawie 2 mln Polaków znajduje się w stanie przedcukrzycowym.

Kiedy Nationale-Nederlanden wprowadzało na początku 2020 r. ubezpieczenie od cukrzycy, jeszcze nie było wiadomo, jak duży wpływ na nią będzie miał koronawirus. Okazało się, że negatywnie ją podbijał.

Według badania IPSOS „COVID 365+” z marca br. Polacy przytyli w pandemii średnio aż 5,7 kg, ponieważ powszechna izolacja, praca zdalna, zamknięcie hal sportowych i siłowni, a więc zmiana sposobu życia, znacznie ograniczyła aktywność fizyczną. Tymczasem dieta i styl życia mają istotny wpływ na rozwój choroby.

Pandemia pod kontrolą

Cały czas należy zwracać także uwagę na Covid-19, który mimo powszechnych szczepień wciąż stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W przypadku tej choroby warto przyjrzeć się ofercie usług assistance. To m.in. pomoc dla osób przebywających na kwarantannie i możliwość wykonania u nich testu niekiedy także w miejscu zamieszkania. To także opieka poszpitalna, w którą wchodzi wizyta u lekarza, zajęcie się dziećmi ubezpieczonego czy zrobienie mu zakupów.

Ubezpieczenie powinno więc wszechstronnie zabezpieczać komfort życia w każdym jego momencie, ponieważ korzystamy z niego w trudnych życiowych sytuacjach.

Ubezpieczając się, warto zwrócić uwagę na różne formy ubezpieczenia: wypłata pieniędzy, usługi diagnostyczne czy usługi assistance. Wszystko to można znaleźć w ubezpieczeniach grupowych.

Anna Kwiatkowska
menedżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej Nationale-Nederlanden