Szybka, koordynowana diagnostyka w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej

0
285

Ograniczony dostęp do lekarzy w systemie publicznej ochrony zdrowia, wynikający z długu zdrowotnego zaciągniętego podczas pandemii, to realne zagrożenie szczególnie dla pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą choroby onkologicznej.

Szacuje się, że w Polsce ok. 70% pacjentów nowotworowych trafia do lekarzy zbyt późno. Co gorsza, na pełną diagnozę czeka się w naszym kraju nawet pół roku, a aż 25% pacjentów oczekuje następne dwa miesiące na rozpoczęcie procesu leczenia.

Kolejne problemy pacjenci z chorobami nowotworowymi napotykają już podczas leczenia. Dotyczą one zarówno kontaktów z lekarzami, jak i kosztów, jakie chory musi ponieść, aby zapewnić sobie jak najlepszą opiekę.

Okazuje się, że niemal połowa pacjentów w Polsce częściowo finansuje opiekę onkologiczną z własnej kieszeni, a ponad 60% chorych kupuje dodatkowe leki i świadczenia, które nie są refundowane.

Pacjenci onkologiczni skarżą się także, że nie otrzymują od lekarzy w pełni zrozumiałych komunikatów i wyczerpujących informacji na temat możliwych metod leczenia. W efekcie czują się zagubieni i nie zawsze wiedzą, gdzie szukać wsparcia.

Z myślą o pacjentach z podejrzeniem choroby nowotworowej TU Zdrowie stworzyło program zdrowotny Mój Onkolog. Jest on wynikiem wieloletnich obserwacji i analizy badań dotyczących sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce. Przyjrzeliśmy się zarówno wyżej wymienionym statystykom, jak i problemom zgłaszanym przez chorych.

Jako towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się wyłącznie w ubezpieczeniach zdrowotnych skupiamy się na najważniejszych potrzebach ubezpieczonego, który wymaga szybkiej diagnostyki i opieki onkologicznej.

W ramach programu zdrowotnego Mój Onkolog pacjent ma do dyspozycji lekarzy 34 specjalizacji, a także nielimitowany dostęp do badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej. Osoby zakwalifikowane do programu są kierowane przez konsultanta medycznego do odpowiednich specjalistów w najkrótszym możliwym czasie.

Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W umowie brak jest jakiejkolwiek karencji, więc ubezpieczony – w przypadku wystąpienia w okresie ochrony podejrzenia lub wstępnego rozpoznania choroby nowotworowej – może skorzystać z szybkiej diagnostyki programu Mój Onkolog.

W celu przystąpienia do programu wystarczy elektronicznie złożyć wniosek, który trafia do konsultanta medycznego. W chwili kiedy konsultant otrzymuje dokumentację medyczną wskazującą na podejrzenie choroby u ubezpieczonego, niezwłocznie kontaktuje się z nim, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat jego dotychczasowego leczenia, a następnie wskazuje mu lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie lub placówkę medyczną współpracującą z TU Zdrowie, gdzie pomaga w wyborze odpowiedniego specjalisty.

Pacjenci bardzo doceniają fakt, że są „prowadzeni za rękę” przez konsultanta medycznego w trakcie całego procesu diagnostycznego. Konsultant medyczny cały czas wspiera ubezpieczonego, odpowiadając na pojawiające się w trakcie trwania procesu diagnostycznego pytania.

Założeniem programu Mój Onkolog jest szybka diagnostyka onkologiczna. Dzięki naszemu doświadczeniu, rozeznaniu w rynku usług medycznych i współpracy z ponad 3700 placówkami w całej Polsce jesteśmy w stanie pokierować pacjenta w taki sposób, aby otrzymał potwierdzenie lub wykluczenie choroby nowotworowej w jak najkrótszym czasie i w razie potrzeby mógł niezwłocznie rozpocząć proces dalszego leczenia.

Dariusz Grądziel
dyrektor sprzedaży TU Zdrowie