Mamy mocne argumenty

0
650

Rozmowa z Ewą Dąbrowską, dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego Nationale-Nederlanden.

Aleksandra E. Wysocka: – Zajęliście trzecie miejsce na podium wśród dostawców PPK dla największych firm i pierwsze wśród firm nienależących do Skarbu Państwa. Skąd ten dobry wynik?

Ewa Dąbrowska: – Bardzo nas cieszy tak dobry wynik. Na sukces złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim dużo czasu poświęciliśmy na przygotowania i zbudowanie kompetentnego zespołu. Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem programu pokazują, że proces ten może przebiegać bardzo sprawnie, jeśli zostanie dobrze rozplanowany w czasie. Dlatego bardzo wcześnie rozpoczęliśmy działania edukacyjne. Już na początku tego roku przesłaliśmy do największych przedsiębiorstw materiały informacyjne. Staraliśmy się docierać do pracodawców także bezpośrednio. Z tego względu w proces związany z PPK zaangażowany był cały zespół – brokerzy, konsultanci ds. PPK, jak również członkowie zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Na nasz dobry wynik wpływa również to, że mamy blisko 25 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami emerytalnymi (40 mld zł) i osiągnęliśmy najwyższą długoterminową stopę zwrotu. Można powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w dziedzinie długoterminowego inwestowania i oszczędzania.

Jakie macie plany i oczekiwania w związku z kolejną turą, dotyczącą firm zatrudniających między 50 a 250 osób?

– Będziemy w dalszym ciągu realizować działania w tym segmencie. Wiemy już, na co szczególnie zwracać uwagę, dlatego oceniam, że firmy z sektora MŚP bardzo skorzystają na doświadczeniach zdobytych w czasie uruchamiania PPK w pierwszej fali.

Przeprowadziliśmy badanie dotyczące potrzeb mniejszych przedsiębiorstw i na tej podstawie podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu systemu wsparcia dla działów HR. Wierzymy, że rekomendacje naszych pierwszych klientów oraz system do obsługi programu będą mocnymi argumentami w procesie wyboru nas jako instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Jaką widzicie rolę pośredników ubezpieczeniowych w procesie wdrażania PPK w średnich firmach?

– Naszym zdaniem pośrednicy ubezpieczeniowi odegrają bardzo ważną rolę w drugiej fali wprowadzania PPK do firm. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju obowiązkiem wdrożenia planów kapitałowych na tym etapie objętych będzie bowiem około 15 tysięcy firm. Dlatego ważne będzie liczne wsparcie dla przedsiębiorców. Nasz model działania z pierwszej fali PPK okazał się efektywny, dlatego będziemy kontynuować multikanałowe podejście w tym aspekcie.

Czy szykujecie w najbliższym czasie spotkania edukacyjne z brokerami i multiagentami?

– W ramach pierwszej fali PPK zorganizowaliśmy wiele szkoleń i działań edukacyjnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dostaliśmy również dużo zapytań od brokerów dotyczących programu. Dlatego z myślą o nich od połowy listopada będziemy realizować kolejne webinaria, a w styczniu ruszymy z nowym cyklem spotkań w ramach Akademii Brokerskiej. Niebawem rozpoczniemy komunikację tych projektów. Już teraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka