Marek Gołębiewski w zarządzie Vienna Life

0
986

Rada nadzorcza Vienna Life TUnŻ powołała Marka Gołębiewskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, inwestycje, controlling, sprawozdawczość i księgowość (CFO). Jego kadencja na nowym stanowisku rozpocznie się 1 października tego roku i potrwa do 30 czerwca 2022 r., tak jak w przypadku pozostałych członków zarządu.

Marek Gołębiewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Z branżą ubezpieczeniową i Vienna Insurance Group jest związany od 2001 r. Przez wiele lat zajmował w grupie liczne stanowiska menedżerskie, m.in. pełnił funkcję członka zarządu spółek serwisowych i dystrybucyjnych grupy VIG, zasiadał w zarządzie Polisy-Życie, a przez sześć lat był członkiem zarządu oraz wiceprezesem odpowiedzialnym za pion finansowy w towarzystwach ubezpieczeniowych VIG w Rumunii. Obecnie zasiada w zarządzie Wiener, gdzie pod jego nadzorem znajdują się Biuro Likwidacji Szkód, Biuro Operacji i Obsługi Klienta oraz Biuro Informatyki. Jest również członkiem zarządu spółki ITIS.

– Swoją decyzją rada nadzorcza sfinalizowała proces zmian w składzie zarządu spółki, przed którym stoi zadanie dopasowania strategii działalności spółki do postępującej ewolucji na rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i dynamicznych zmian regulacyjnych, a także dywersyfikacji sieci dystrybucji i oferty produktowej towarzystwa. Panu Gołębiewskiemu gratuluję dalszego zaangażowania w strukturach grupy w Polsce. Wierzę też, że zarządowi spółki w nowym składzie uda się osiągnąć oczekiwany wzrost sprzedaży i jeszcze raz życzę powodzenia oraz wielu sukcesów całemu zarządowi – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska.

Od 1 października zarząd Vienna Life będzie pracować w następującym składzie: Tomasz Borowski – prezes, Marek Gołębiewski i Piotr Tański – członkowie.

(AM, źródło: VIG Polska)