Marek Lusztyn zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Pekao S.A.

0
254

1 czerwca wiceprezes zarządu Pekao S.A. Marek Lusztyn złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 30 czerwca. Do tego czasu będzie kierował Pionem Zarządzania Ryzykami banku, którego wiodącym udziałowcem jest PZU SA.

Marek Lusztyn do dnia 22 kwietnia był prezesem zarządu, a po powołaniu na to stanowisko Leszka Skiby współpracował z nim nad kontynuacją rozpoczętych projektów. Równocześnie jako wiceprezes zarządu nadzorował Pion Zarządzania Ryzykami banku.

– W sposób szczególny dziękuję Markowi Lusztynowi za zaangażowanie w naszą wspólną pracę w zarządzie. To w dużym stopniu dzięki Markowi oraz jego zespołowi mamy bank dobrze przygotowany na trudne czasy, w których w związku z pandemią znalazła się gospodarka. Osobiście zawsze będę wdzięczny Markowi za współpracę w tych ostatnich tygodniach. Wspólnie zaprezentowaliśmy rynkowi dobre wyniki pierwszego kwartału oraz podsumowaliśmy działania banku w 2019 r. Prowadzone przez niego projekty zostały zakończone. Wsparcie Marka dla rozpoczętych procesów było ważne dla wszystkich akcjonariuszy i zarządu – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao S.A.

– Jestem zadowolony, że przez te 20 lat pracy w Pekao udało się zbudować zespół, który gwarantuje utrzymanie dotychczasowej dobrej praktyki podejścia do zarządzania ryzykami w banku. Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza polityka jest właściwa. Zostawiam bank dobrze przygotowany na ciężkie czasy i ze znakomitym zespołem. Jestem dumny, że w trudnym momencie zmian mogłem pomóc w kierowaniu bankiem i przeprowadzeniu go ze spokojem w kolejne etapy – powiedział Marek Lusztyn.

(AM, źródło: Pekao)