Mariusz Golecki nie jest już Rzecznikiem Finansowym

0
583

Na wniosek ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka, prezes Rady Ministrów powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko podsekretarza stanu w MRiT. Jego nominacja ma moc obowiązującą od 7 grudnia. Wcześniej, od 12 października 2019 roku, nowy wiceminister pełnił funkcję Rzecznika Finansowego.

Na nowym stanowisku Mariusz Golecki będzie zajmował się obszarem innowacji i polityki przemysłowej oraz sprawami europejskimi, a także będzie sprawował nadzór nad jednostkami podległymi MRiT. Nazwisko jego następcy na fotelu Rzecznika Finansowego nie jest jeszcze znane.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawną” Mariusz Golecki stwierdził, że w trakcie piastowania swojej funkcji udało mu się zrealizować w zasadzie wszystkie zapowiedzi z czasu, gdy obejmował urząd. Do sukcesów zaliczył też to, że w ostatnich dwóch latach urząd RzF złożył kilkanaście skarg nadzwyczajnych, które w kilku przypadkach doprowadziły do wstrzymania wykonalności wyroków. Według Mariusza Goleckiego instytucja Rzecznika zmieniła też podejście do wydawania istotnych poglądów – by był on istotny, musi wznosić coś nowego. Zastosowanie takiego mechanizmu okazało się skuteczne – już nie tylko klienci, ale także sądy zaczęły składać do RzF wnioski o wydanie istotnego poglądu.

Wśród wyzwań, jakie czekają jego następcę na stanowisku Rzecznika, Mariusz Golecki widzi konieczność legislacyjnego wzmocnienia kompetencji urzędu, np. zapewnienia mu możliwości wydawania wiążących rozstrzygnięć w drobniejszych sprawach.

Biogram:

Mariusz Golecki pełnił funkcję Rzecznika Finansowego od 12 października 2019 r. do 6 grudnia tego roku. W latach 2016–2020 był przewodniczącym Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, a w 2018–2019 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Natomiast w latach 2016–2017 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektora Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP. Delegat Polski w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Od 2012 r. do 2019 r. był członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Mariusz Golecki jest profesorem oraz dyrektorem Instytutu Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu prawa europejskiego, ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Członek redakcji serii „Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship” oraz „International Journal of Economic Policy Studies”. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech i w Japonii.

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 8 grudnia, Sonia Sobczyk-Grygiel „Z rzecznika finansowego na wiceministra rozwoju”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58272,8-grudnia-20…

(AM, źródło: MRiT, „Dziennik Gazeta Prawna”)