Marsh: Cyberataki i kryzysy finansowe kluczowymi zagrożeniami dla biznesu

0
317

Problemy gospodarcze znalazły się wśród kluczowych obaw kadry zarządzającej reprezentującej różne regiony świata – wynika z najnowszego raportu World Economic Forum „Regional Risks for Doing Business 2019”. Blisko 13 tys. menedżerów z ponad 130 krajów uznało kryzysy finansowe za główne zagrożenie dla działalności gospodarczej w skali globalnej.

Trzy z pięciu największych ryzyk dotyczą aspektów gospodarczych, np. bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie, które znalazło się na 3. miejscu w rankingu, oraz sklasyfikowany pozycję niżej gwałtowny wzrost cen za energię. Mają one silny związek z napięciami społecznymi i przyczyniają się do załamania krajowych systemów rządzenia (miejsce 5.) oraz do głębokiej niestabilności społecznej (6.).

Kluczowych 5 zagrożeń dla biznesu w poszczególnych regionach:

Region 1 2 3 4 5
Azja Wschodnia
i Pacyfik
Katastrofy naturalne Ataki cybernetyczne Konflikt międzynarodowy Kryzys finansowy Ekstremalne zjawiska pogodowe
Eurazja Głęboka niestabilność społeczna Konflikt międzynarodowy Gwałtowny wzrost cen za energię Kryzys finansowy Niekontrolowana inflacja
Europa Ataki cybernetyczne Bańki cenowe na rynkach aktywów Konflikt międzynarodowy Gwałtowny wzrost cen za energię Kryzys finansowy
Ameryka Łacińska
i Karaiby
Załamanie krajowych systemów rządzenia Głęboka niestabilność społeczna Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie Kryzys finansowy Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury  
Bliski Wschód
i Afryka Północna
Gwałtowny wzrost cen za energię Kryzys finansowy Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie Niekontrolowana inflacja Bańki cenowe na rynkach aktywów
Ameryka Północna Ataki cybernetyczne Kradzieże danych Ataki terrorystyczne Zakłócenia działania
infrastruktury informacji  
Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury  
Azja Południowa Kryzys wodny Ataki terrorystyczne Klęski żywiołowe
i katastrofy spowodowane przez człowieka
Problem urbanizacji   Gwałtowny wzrost cen za energię
Afryka Subsaharyjska Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie Załamanie krajowych systemów rządzenia Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury  
Gwałtowny wzrost cen za energię Kryzys finansowy

Jak wykazano w raporcie, ataki cybernetyczne po raz drugi z rzędu zostały uznane a drugie co do wielkości wyzwanie dla kadry zarządzającej największych firm na kontynencie europejskim i północnoamerykańskim. Podkreśla się przy tym coraz bardziej wyszukany charakter oraz rosnącą liczbę tego typu ataków.

Ryzyka środowiskowe budzą największe obawy w krajach Azji Południowej i Wschodniej oraz Pacyfiku. Regiony te doświadczyły katastrofalnych w skutkach klęsk żywiołowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyzwania społeczne stanowią z kolei poważne zagrożenie w regionie Eurazji, dotkniętej spowolnieniem gospodarczym oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, gdzie rządy nadal zmagają się z problemami świadczenia pomocy społecznej obywatelom.

W krajach Bliskiego Wschodu i Afryce Północnej mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen energii, który przyczynia się do ciągłej zmienności stawek i produkcji. Jednocześnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej bezrobocie wśród młodych osób przekracza ponad 13%, co wzbudza niepokój o niezdolność tamtejszych gospodarek do tworzenia nowych miejsc pracy. Współpraca międzynarodowa nadal pozostaje najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałania różnym zagrożeniom, niemniej jak podkreśla raport, wciąż pozostają obszary wymagające współdziałania regionów. 

– W czasach, w których globalny wzrost gospodarczy wydaje się bardzo kruchy, liderzy biznesu są wyraźnie zaniepokojeni  finansową odpornością rządów. Tymczasem ataki cybernetyczne pozostają kluczowym zagrożeniem ze względu na ich szybką ewolucję i coraz bardziej destrukcyjne możliwości – zauważa Emilio Granados-Franco, Head of Global Risks and Geopolitical Agenda World Economic Forum. – Analizując ryzyko na poziomie regionalnym, dostrzegamy także różne, powiązane ze sobą czynniki kształtujące zróżnicowany krajobraz ryzyk. Tylko poprzez zintegrowane podejście do zagrożeń gospodarczych, społecznych, technologicznych czy środowiskowych interesariusze mogą budować prawdziwą odporność na ryzyka – dodaje.

– Cyberbezpieczeństwo to wciąż jedne z najbardziej niepokojących ryzyk dla liderów biznesu  w zaawansowanych gospodarkach, a rosnąca zależność wielu firm od technologii tylko to potęguje. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnących obaw gospodarczych kadra zarządzająca stoi przed szerokim wachlarzem potencjalnych zagrożeń. Liderzy biznesu powinni dokonać ponownej oceny własnego postrzegania globalnych ryzyk oraz dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić odporność firmy na występujące zagrożenia – podkreśla John Drzik, president of Global Risk and Digital Marsh.

– Istnieje realne zagrożenie egzystencjonalne dla firm na całym świecie. Liderzy biznesu obawiają się, że rządy mają zbyt duże długi, aby móc pozwolić sobie na wydatki, które pomogłyby uniknąć recesji. Ponadto postrzegają oni ataki cybernetyczne za główne zagrożenie w 16 gospodarkach reprezentujących 40% światowego PKB. Jednocześnie firmy nie dostrzegają wpływu zmian klimatycznych w kolejnych dekadach. Wspomniane zagrożenia wymagają natychmiastowej reakcji i działania – zauważa Eugenie Molyneux, Chief Risk Officer Commercial Insurance Zurich Insurance Group.

O raporcie:

Raport „Regional Risks for Doing Business 2019” został opracowany przez Marsh&McLennan Companies we współpracy z Zurich Insurance Group i jest częścią forum Global Risks Initiative, zajmującego się analizą kluczowych ryzyk w skali globalnej i przekazywaniu informacji o zagrożeniach interesariuszom oraz opinii publicznej za pośrednictwem technologii cyfrowej oraz mediów.

Metodologia

Wyniki raportu „Regional Risks for Doing Business 2019” stanowią podsumowanie 12 897 odpowiedzi udzielonych przez kadrę kierowniczą w 133 krajach. Respondenci zostali poproszeni o wybranie pięciu globalnych ryzyk, które według nich są najbardziej niepokojące dla prowadzenia działalności gospodarczej w ich kraju w ciągu najbliższych 10 lat. Pytanie to zadano w ramach corocznej ankiety Executive Opinion Survey, która stanowi część raportu Global Competitiveness Report opracowanego przez World Economic Forum. Najnowsza edycja ankiety została przeprowadzona w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. Liderzy biznesu zostali poproszeni o wybranie maksymalnie pięciu z listy 30 ryzyk, uwzględniającej m.in. ataki terrorystyczne, ekstremalne zjawiska pogodowe czy upadek lub kryzys państwa.

(AM, źródło: Marsh)