Marsh McLennan chce być net zero do 2050 r.

0
748

Marsh McLennan ogłosił swoje zobowiązanie do opracowania i wdrożenia strategii przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, która wyznaczy drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto we wszystkich obszarach działalności firmy do 2050 r. oraz do ograniczenia emisji o 50% do 2030 r. Firma wyznaczy również cel redukcji emisji zgodny z kryteriami inicjatywy Science Based Targets. Wszystko to zostało wyszczególnione w opublikowanym raporcie Accelerating Impact, w którym firma określa swój cel redukcji emisji.

– Jesteśmy dumni, że możemy być częścią globalnego ruchu mającego na celu opracowanie rozwiązań niezbędnych do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5°C i przygotowania się na cieplejszy świat. Tak, jak doradzamy naszym klientom, jak przeprowadzić niezbędne głębokie transformacje, tak i my w Marsh McLennan zobowiązujemy się do wytyczenia własnej drogi do zerowego bilansu netto – komentuje Dan Glaser, prezes i CEO MMC.

– Idea, że firmy muszą przynosić korzyści wszystkim swoim interesariuszom – udziałowcom, pracownikom, klientom i społecznościom, w których działają – od dawna pobudzała działania Marsh McLennan w obszarach, które obecnie określamy mianem ESG – dodaje Katherine Brennan, przewodnicząca Komitetu Zarządzania ESG MMC.

(AM, źródło: PIU)