Marsh McLennan: Świetne wyniki kwartalne brokera

0
286

Marsh McLennan odnotował w III kw. 2023 r. skonsolidowany przychód 5,4 mld dol., wyższy o 13% w porównaniu z wynikiem sprzed roku. Zysk operacyjny wyniósł 996 mln dol. – wzrost o 26% w stosunku do uzyskanego w III kw. 2022 r.

Zysk netto przypisywany firmie wyniósł 730 mln dol. albo 1,47 dol. na akcję rozwodnioną, w porównaniu z 546 mln dol. albo 1,08 na akcję za III kw. 2022 r. Segment Risk and Insurance Services (Marsh i Guy Carpenter) odnotował przychód 3,2 mld dol., co oznacza wzrost o 11% w ciągu roku. Zysk operacyjny wzrósł o 21%, do 640 mln dol. W tym na Marsh przypadło 2,7 mld dol., przy wzroście o 8%, natomiast Guy Carpenter osiągnął przychód 359 mln dol. przy takim samym wzroście o 8%.

 (AC, źródło: Insurtech Insights)