Sebastian Skuza nowym zastępcą przewodniczącego KNF

0
610

Na wniosek Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, premier Mateusz Morawiecki z dniem 8 grudnia 2023 roku powołał Sebastiana Skuzę na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF. Będzie on odpowiadać za nadzór nad rynkiem kapitałowym. Wcześniej z funkcji zastępcy przewodniczącego KNF rezygnację złożył Rafał Mikusiński.

Sebastian Skuza jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz doktorem nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego aktywność badawcza koncentruje się m.in. w obszarze rynku finansowego i instytucji nadzorowanych. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF.

W latach 1999–2012 pracował w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, gdzie jako zastępca dyrektora był odpowiedzialny m.in. za regulacje związane z sektorem bankowym oraz obszar stabilności finansowej. W trakcie swojej kariery zawodowej był również członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym m.in. za finanse oraz audyt i kontrolę. Od 2020 roku do czasu objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego KNF pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Od 2021 roku był Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

(AM, źródło: KNF)