Marsh o ryzyku politycznym w 2024 roku

0
460

Zmiany w makroekonomicznych i geopolitycznych strukturach podważają pewność biznesową w 2024 roku – taki wniosek płynie z „2024 Political Risk Report”, najnowszego raportu Marsh omawiającego kluczowe trendy w globalnym krajobrazie politycznym i gospodarczym, które będą miały wpływ na międzynarodowe firmy i inwestorów w tym roku.

W dokumencie opracowanym przez zespół Marsh Specialty wskazano, że długoterminowa niepewność w tym istotnym roku wyborczym na świecie wynika z konkurencji makroekonomicznej i geopolitycznych niepokojów. W konsekwencji mogą one prowadzić do jeszcze większych różnic między sektorami i gospodarkami, w obliczu rosnącej interwencji rządowej i coraz częstszych, trudnych do przewidzenia zakłóceń bezpieczeństwa. Autorzy raportu podkreślają, że chociaż świat jest pełen zmian i niepewności, istnieją duże szanse na wzrost, z których organizacje mogą skorzystać, jeśli ich ryzyko będzie w odpowiedni sposób zarządzane. 

Eksperci Marsh Specialty są zdania, że rekordowa liczba wyborców w tym roku prawdopodobnie skupi się na wewnętrznych kwestiach gospodarczych i międzynarodowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Ponadto wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) przez grupy pozarządowe, wrogie państwa, polityków i jednostki w celu wzmocnienia dezinformacji zaostrzy niepewność polityczną i ryzyko przemocy politycznej dla organizacji i inwestorów.

Niestabilność + dług = chaos

Autorzy publikacji twierdzą też, że niestabilne warunki makroekonomiczne po wyborach w 2024 roku zostaną dodatkowo spotęgowane przez wysoki poziom zadłużenia wśród firm i rządów. To, w połączeniu z potencjalnie słabym wzrostem w zaawansowanych regionach geograficznych, może negatywnie wpływać na rządową politykę inwestycyjną i przyczynić się do zwiększenia ryzyka kredytowego, zakłóceń łańcucha dostaw i przerw w działalności organizacji.

Raport Global Risk Report2024, opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Marsh McLennan, zwraca uwagę, że współpraca w sprawach pilnych problemów globalnych może być coraz bardziej ograniczona w ciągu następnej dekady, co wymaga zmiany podejścia do radzenia sobie z ryzykiem. Autorzy Political Risk Report wskazują na zmiany klimatyczne i transformację energetyczną jako potencjalne przyczyny przyszłych starć między krajowymi decydentami politycznymi, siłami rynkowymi oraz jako zagrożenie dla międzynarodowego konsensusu.

Zarządzanie ryzykiem to podstawa

– Wyniki wyborów, które odbędą się w tym roku, będą kierować przebiegiem globalnych wydarzeń w ciągu najbliższej dekady i w kolejnych latach. W obliczu tak dużej niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej firmy, które skutecznie zarządzają i przenoszą ryzyko w tym szybko zmieniającym się środowisku, będą dobrze przygotowane do wykorzystania przyszłych możliwości wzrostu i dalszego rozwoju – komentuje wyniki raportu Robert Perry, Global Political Risks & Structured Credit Leader Marsh Specialty.

Marcin Olczak, dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych Marsh Polska, dodaje, że gospodarka światowa jeszcze długo będzie odczuwać efekty nakładających się na siebie „czarnych łabędzi”. – Zachodzące zmiany, a przede wszystkim ich gwałtowność i dotkliwość, wymusiły na biznesie konieczność szybkiego dopasowania się i jeszcze większej elastyczności na przyszłość (np. z uwagi na kolejne wyzwania związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem). Powiedzenie „co cię nie zabije, to cię wzmocni” zdecydowanie oddaje charakter ostatnich 4 lat. Wiele firm, szczególnie z sektora MIS nie przetrwało. Na drugim biegunie są firmy, które wykorzystują tego typu sytuacje nie tylko do przetrwania. Odpowiednio zarządzając ryzykiem, wiele firm będzie mogło rozwijać się szybciej od konkurencji. Zastanawiając się nad średnio-lub długoterminowych inwestycjami, warto sięgnąć po raporty Marsh. Identyfikacja nowych „wyzwań” z odpowiednim wyprzedzeniem jest z pewnością niezbędną składową końcowego sukcesu – podsumowuje ekspert.

(AM, źródło: Marsh)