Moody’s: Reasekurator będzie z Uzbekistanu

0
402

Aby konkurować z lepszymi cenami międzynarodowych reasekuratorów i zwiększyć rentowność, ubezpieczyciele w krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) prawdopodobnie będą rozwijać własną działalność reasekuracyjną, ale będzie się to wiązać z nowymi ryzykami.

Nowa aktywność reasekuracyjna będzie wspierać rentowność na rynkach WNP i zwiększy dywersyfikację – zauważają analitycy Moody’s cytowani przez Xprimm.

Ograniczone możliwości wzrostu na rynkach ubezpieczeniowych regionu WNP będą skłaniać do takich działań. Penetracja ubezpieczeniowa w regionie WNP z wyłączeniem Rosji i Białorusi jest niska, z łączną roczną sumą składek na poziomie 4 mld dol. Słaba jakość danych uniemożliwia adekwatną wycenę i zarządzanie ryzykiem. Ramy regulacyjne i prawne są również na stosunkowo niskim poziomie rozwoju.

Podczas gdy ceny w globalnej reasekuracji majątkowej pozostają wysokie, Moody’s spodziewa się, że ubezpieczyciele z WNP będą nadal rozwijać swój międzynarodowy biznes reasekuracyjny w ciągu następnych 12–18 miesięcy. Analitycy szacują, że firmy uzbeckie i kazachskie będą dokonywać najszybszej ekspansji, przy wzroście składki z reasekuracji międzynarodowej o 20–40% w 2024 r.

Analitycy agencji uważają, że ubezpieczyciele z WNP, z firmami z Uzbekistanu i Kazachstanu na czele, znacząco zwiększają swoją obecność na zagranicznych rynkach reasekuracyjnych, korzystając na częściowym wycofaniu się globalnych reasekuratorów z niektórych rynków, w odpowiedzi na narastające roszczenia katastroficzne. Korzystne dla nich jest również wyjście reasekuratorów rosyjskich po rozpoczęciu wojny. Wcześniej Rosjanie generowali składki z reasekuracji na poziomie 400 mln dol. rocznie.

W 2023 r. międzynarodowe składki wzrosły o ok. 40% w Uzbekistanie i Kazachstanie. „Spodziewamy się poprawy pod względem geograficznej i biznesowej dywersyfikacji ubezpieczycieli i pozytywnego wpływu na ich rentowność pod warunkiem, że będą zarządzać swoją międzynarodową ekspansją rozważnie i unikną dużych roszczeń katastroficznych” – napisano w raporcie.

AC