Marsh: Wielkie pieniądze wielkiego brokera

0
680

Za cały 2023 r. Marsh McLennan odnotował przychód w wysokości 22,7 mld dol., wyższy o 10% w porównaniu z 2022 r. Przychód operacyjny sięgnął 5,3 mld dol., przy czym skorygowany przychód operacyjny wzrósł o imponujące 17%, do 5,6 mld dol.

Zysk netto przypadający na firmę wyniósł 3,8 mld dol., zatem zarobek na akcję wzrósł o 25%, do 7,53 dol., a po korekcie wyniósł 7,99 dol. Przychód działu obsługi ryzyka i ubezpieczeń wyniósł 14,1 mld dol., wykazując 11% wzrostu. Przychód operacyjny działu wyniósł 3,9 mld dol., a skorygowany przychód operacyjny wzrósł o 17%, do 4,1 mld dol.

(AC, źródło: Insurtech Insights)