Marzec zyskowny dla klientów OFE

0
412

Z danych zgromadzonych przez Analizy Online wynika, że marzec był bardzo dobrym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych. Dobra koniunktura na rynkach zagranicznych oraz w sektorze polskich małych i średnich spółek pozytywnie przełożyła się bowiem na ich wyniki.

Analitycy oszacowali, że w ubiegłym miesiącu OFE zarobiły średnio 3,5% (6,5% od początku roku). Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu. Najlepszym rezultatem – 4,4% – legitymował się Generali OFE. Z kolei roczny przeciętny wynik wzrósł do 37,9%.

Marcowe wyniki inwestycyjne przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 5,4 mld zł (5,2 mld zł po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS). Na koniec miesiąca w funduszach zgromadzone było 157,5 mld zł.

(AM, źródło: Analizy Online)