MediSky International: Prywatna polisa umożliwia leczenie za granicą

0
731

W obliczu pogarszającego się stanu publicznej opieki zdrowotnej coraz więcej Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. MediSky International przypomina, że prywatne polisy oferują szerokie możliwości – w ich ramach można skorzystać z leczenia nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Wykupując prywatne ubezpieczenie zdrowotne możemy liczyć na otrzymanie usług najwyższej jakości w momencie, w którym ich najbardziej potrzebujemy, bez oczekiwania w długich kolejkach. Na rynku pojawiają się też polisy, które umożliwiają dostęp do leczenia za granicą. Jeżeli pacjent ma zastrzeżenia do otrzymanej opieki lub nie ma możliwości skorzystania z nowoczesnej terapii niedostępnej w Polsce, może udać się na leczenie do innego kraju w Europie – podkreśla Arkadiusz Piątek z MediSky International.

Leczenie za granicą jest atrakcyjne nie tylko ze względu na krótki czas oczekiwania na usługi oraz konsultacje u najlepszych specjalistów, ale również dostęp do najnowocześniejszych terapii i leków. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku wykazał, że polscy pacjenci onkologiczni nie mają dostępu do aż 70% najnowszych leków. Innowacje wprowadzane są w polskiej medycynie z dużym opóźnieniem. Przykładowo, podczas gdy polscy pacjenci na udostępnienie leku, który pojawił się na rynku, czekają aż 2 lata, chorzy z Niemiec i Austrii po kolejno 3 i 5 miesiącach mogą włączyć go do swoich terapii.

(AM, źródło: MediSky)