MEN: NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne

0
865

W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przygotowało zestawienie informacji dotyczących bezpieczeństwa w szkole – m.in. na temat ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dla rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

MEN przypomniało, że NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju. Ponadto ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły nie jest obowiązkowe. Resort przypomniał też, że szkoła nie jest uprawniona do żądania zawarcia przez rodziców/opiekunów umowy ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia w przypadku uczestniczenia przez dziecko w wycieczkach krajowych, a szkoła lub przedszkole nie może odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę krajową/klasowego wyjścia do kina. MEN zwróciło też uwagę, że szkoła nie jest uprawniona do żądania od rodziców/opiekunów podpisywania oświadczeń, zgodnie z którymi odpowiedzialność szkoły za wypadek dziecka w szkole byłaby uzależniona od zawarcia przez rodziców/opiekunów umowy ubezpieczenia czy też od przystąpienia przez nich do ubezpieczenia grupowego. Resort przypomniał również, że dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę – taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem. MEN pokreślą jednak, że jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, to NNW i ubezpieczenie kosztów leczenia jest obowiązkowe.

(AM, źródło: MEN)