MetLife: Justyna Dymek zatwierdzona jako członek zarządu ds. ryzyka

0
1000

14 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Justyny Dymek na stanowisko członka zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Justyna Dymek rozpoczęła pracę w MetLife w 2007 roku, na stanowisku dyrektora Departamentu Planowania i Analiz. Od 2015 roku była odpowiedzialna za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w grupie MetLife w Polsce i subregionie Europy Południowo-Wschodniej (ESE). Od maja 2017 r. do czerwca 2019 r. pełniła funkcję prezesa zarządu MetLife PTE. W czerwcu 2019 objęła funkcję dyrektora finansowego i została powołana na członka zarządu MetLife TUnŻiR.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych i projektach doradczych dla czołowych firm z sektora finansowego, w tym przede wszystkim zakładów ubezpieczeń, towarzystw emerytalnych i funduszy inwestycyjnych.

Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Od 2000 roku jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

(AM, źródło: KNF, MetLife)

fot.MetLife