MetLife wyłoży 500 mln dolarów na inwestycje społeczne i na rzecz środowiska

0
334

W najnowszym „Raporcie na temat zrównoważonego rozwoju” MetLife deklaruje, że do 2030 r. przeznaczy 500 mln dolarów na nowe inwestycje społeczne. Oprócz przekazania 25% z zadeklarowanej kwoty na przeciwdziałanie zmianom klimatu ubezpieczyciel skoncentruje się na promowaniu kwestii związanych z kondycją finansową osób o ograniczonym dostępie do usług i świadczeń, w tym na promowaniu równości rasowej i płciowej wśród społeczności o niskich dochodach i dużym zróżnicowaniu etnicznym.

Raport podkreśla zaangażowanie MetLife w pielęgnowanie bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i otwartego miejsca pracy oraz społeczeństwa. W 2020 r. MetLife jako pierwszy amerykański ubezpieczyciel podpisał deklarację Women’s Empowerment Principles ONZ, co wpłynęło na plany działań związane z niwelowaniem dysproporcji płciowych wśród kadry kierowniczej, na rynku pracy oraz w społeczeństwie. Na koniec 2020 r. kobiety stanowiły 52% pracowników MetLife, zajmując 33% miejsc w zarządach, 30% w grupie zarządczej oraz 42% stanowisk menedżerskich.

– Jako globalny ubezpieczyciel, w zgodzie z naszym celem, staramy się tworzyć pewniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich naszych interesariuszy — powiedział Michel Khalaf, prezes i dyrektor generalny MetLife. – Kontynuując 153‑letnią tradycję budowania bezpieczeństwa finansowego, wzmacniamy nasze zaangażowanie na rzecz środowiska i klimatu, równości i otwartości, zdrowia i dobrobytu oraz wzrostu gospodarczego dla mniej uprzywilejowanych społeczności – dodał.

W raporcie opisano działania MetLife skierowane na tworzenie pozytywnych zmian na ponad 40 rynkach, na których działa firma.

  • MetLife i Fundacja MetLife przekazały ponad ćwierć miliarda dolarów na pomoc ludziom na całym świecie zmagającym się ze skutkami epidemii Covid‑19.
  • MetLife i MetLife Investment Management przyczyniły się do utrzymania wzrostu miejsc pracy, majętności oraz stabilności finansowej, inwestując 659,6 mld dolarów w zarządzanych aktywach na rzecz posiadaczy polis i klientów.
  • Fundacja MetLife zadeklarowała, że przekaże dodatkowe 5 mln dolarów w ciągu trzech lat na promocję wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych oraz przedsiębiorczości osób czarnoskórych, a także inicjatyw dotyczących równości rasowej. Kwota ta będzie uzupełnieniem przekazywanych dotychczas co roku 10 mln dolarów na wsparcie zróżnicowanych społeczności i równości rasowej. MetLife uruchomił także program EXCELERATE, którego celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionych czarnoskórych i latynoskich pracowników średniego szczebla w awansie na stanowiska kierownicze w firmie.
  • W ramach 11 nowych celów środowiskowych MetLife zobowiązał się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez nieruchomości, w które inwestuje firma, o dodatkowe 30% w latach 2019–2030 oraz do wartych 20 mld dolarów proekologicznych inwestycji, między innymi w energetykę odnawialną, budynki z certyfikatem LEED oraz zielone obligacje. Działalność MetLife jest neutralna węglowo od 2016 r., a zielone inwestycje firmy przekraczają już 28,7 mld dolarów w takich sektorach, jak efektywne energetycznie nieruchomości i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
  • Uruchamiając projekt Sustainable Financing Framework („ramy zrównoważonego finansowania”), MetLife zamierza jeszcze bardziej konsolidować swoje inwestycje i priorytety biznesowe. Firma jako pierwsza w branży ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych wyemitowała „zielone” obligacje o wartości 750 mln USD.

– Zrównoważony rozwój musi być centralnym elementem naszej strategii biznesowej oraz siłą nadającą kierunek każdemu aspektowi naszej działalności — powiedział Jon Richter, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju MetLife. – Dzięki naszym pracownikom, produktom i usługom, inwestycjom oraz działaniom na rzecz społeczności możemy wprowadzać pozytywne zmiany na świecie.

(AM, źródło: MetLife)