MetLife z nową ofertą ubezpieczenia NNW

0
231

„MetLife na Wypadek” – taką nazwę nosi nowe ubezpieczenie w ofercie MetLife. Cechami charakterystycznymi polisy są m.in. ochrona zarówno w przypadku drobnych urazów, jak i poważnych wypadków, szeroki pakiet assistance oraz bonus za kontynuację.

Pakiet „MetLife na Wypadek” umożliwia wypłatę świadczenia w przypadku różnych zdarzeń zarówno lżejszych, takich jak drobne urazy, rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego przez lekarza, zwichnięcia, skręcenia czy złamania, jak i tych poważniejszych, skutkujących pobytem w szpitalu, trwałym inwalidztwem, niezdolnością do pracy czy śmiercią. Dodatkowe opcje wypadkowe pozwalają na kształtowanie zakresu ochrony w zależności od wymagań klienta.

„MetLife na Wypadek” umożliwia również objęcie ochroną wskazanej przez ubezpieczonego osoby, np. męża, żony, partnera, rodzica czy kogoś z grona przyjaciół, co zapewnia 10% zniżki w składce przez cały okres trwania ubezpieczenia. Ponadto, w ramach umowy i bez dodatkowej składki, w lipcu i sierpniu ochroną na wypadek uszkodzenia ciała wskutek NW chronione są dzieci ubezpieczonych mające od 1 do 21 lat.

Nowe ubezpieczenie MetLife zapewnia też ochronę podczas uprawiania sportu (amatorsko lub wyczynowo, ale nie zawodowo). Działa ona podczas treningów, meczów, turniejów czy zawodów. Zakresem ochrony objętych jest 50 dyscyplin sportowych, np. gimnastyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, narciarstwo, paralotniarstwo, loty szybowcowe lub jazda konna.

Elementem pakietu jest szeroki zakres powypadkowych usług assistance świadczonych przez Mondial Assistance, z których skorzystać może zarówno ubezpieczony, jak i współubezpieczony. Obejmują one m.in. rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacje u lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, badania, takie jak rtg, usg, tomografia i rezonans, oraz zakup i dostarczenie leków. W ramach pakietu można także skorzystać z infolinii prawnej. Pakiet zapewnia również pomoc bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej wskutek wypadku – otrzymają oni wtedy pomoc w organizacji pogrzebu wraz z pokryciem jego kosztów.

Dodatkowo „MetLife na Wypadek” zapewnia bonus za kontynuację umowy w postaci wzrostu sum ubezpieczenia z tytułu ryzyk NW. Przez 5 lat, od 1. do 5. rocznicy umowy, sumy ubezpieczenia wzrastają co roku o 10% w stosunku do ich początkowych wartości, przy czym wysokość opłacanej składki pozostaje bez zmian.

– Naszym celem było przygotowanie produktu z kompleksową ochroną od następstw wypadków zarówno w przypadku poważnych, jak i drobnych zdarzeń. Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, a ich konsekwencje bywają różne i najczęściej są przykre dla klienta. W naszym ubezpieczeniu każdy klient może dopasować ochronę do swojego stylu życia i oczekiwań – może dobrać elastycznie zarówno zakres ochrony, jak i wysokości kwot, na jakie potrzebuje tej ochrony – mówi Bożena Trzaska, dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife. – Warto też wspomnieć, że proces zawarcia umowy jest prosty, a materiały dla klienta przyjazne i czytelne – dodaje.

Podstawowy zakres ubezpieczenia „MetLife na Wypadek” z ochroną ubezpieczonego w przypadku śmierci, śmierci wskutek wypadku czy uszkodzenia ciała po wypadku można rozszerzyć o 7 umów dodatkowych:

  1. Wsparcie dla Bliskich Współubezpieczonego po Wypadku (NW) – wsparcie finansowe wypłacane bliskim współubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku.
  2. Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonego po Wypadku (NW) – ochrona w przypadku poważnych, jak również drobnych uszkodzeń ciała. Wypłata świadczenia już za sam fakt uszkodzenia ciała wskutek wypadku.
  3. Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczenia już od 1% inwalidztwa, po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.
  4. Świadczenie Miesięczne po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, zabezpieczenie na wypadek poważnego, min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek wypadku – miesięczna renta wypłacana po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez 10 lat.
  5. Pobyt w Szpitalu po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczeń za hospitalizację spowodowaną wypadkiem.
  6. Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczenia, gdy wypadek uniemożliwia powrót do pracy w przypadku całkowitego lub trwałego inwalidztwa wskutek wypadku.
  7. Wsparcie dla Bliskich po Wypadku Komunikacyjnym (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, wsparcie finansowe dla bliskich osoby ubezpieczonej w przypadku jej śmierci w wypadku komunikacyjnym.

(AM, źródło: MetLife)