Warta wkroczyła w drugie stulecie swojej działalności

0
163

3 września minęło dokładnie sto lat od chwili rozpoczęcia działalności przez Wartę. Przez cały ten okres firma miała duży wpływ na kształt polskiego rynku ubezpieczeń. W kolejny etap wchodzi jako ubezpieczyciel wiodący i nowoczesny – z licznymi praktycznymi rozwiązaniami opartymi na nowych technologiach, a także z najwyższym w swej historii zyskiem netto.

– Bez chwili zawahania mogę stwierdzić, że Warta jest w najlepszym momencie swojej historii i w fantastycznej kondycji. Osiągamy najlepsze wyniki finansowe i sprzedażowe, nasze ubezpieczenia zapewniają ochronę majątku ponad 5 mln klientów, a ponad milion osób ma nasze polisy na życie. To bardzo duża część polskich firm i gospodarstw domowych, która nam zaufała. Jestem dumny z faktu, że ciężka i skuteczna praca całego zespołu Warty i jej partnerów biznesowych, w tym oczywiście pośredników, przynosi takie efekty – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

W II RP Warta była jedną z instytucji, która rozwijała ten rynek. W okresie PRL była m.in. polskim „oknem na świat”, obsługując ubezpieczenia związane z żeglugą morską i transportem lotniczym. Przez kolejne lata jako pierwsza na rynku wprowadzała wiele produktów i usług, które obecnie tworzą kanon ubezpieczeń w Polsce.

– Kluczem do osiągnięcia sukcesu na naszym rynku jest przede wszystkim skuteczna realizacja przemyślanej strategii rozwoju, która pozwala w pełni wykorzystać wszystkie elementy dobrze funkcjonującej firmy ubezpieczeniowej. Rozumiemy jak ten biznes działa i czego oczekują od nas klienci. Dlatego oferujemy nowoczesne produkty, profesjonalny poziom sprzedaży i wysokiej jakości obsługę klienta. Te działania realizowane są przez wybitnej klasy zespół, który posiada wiedzę i umiejętności do osiągania zakładanych celów biznesowych. Sukces ostatnich lat to właśnie suma tych wszystkich czynników, kształtujących lidera rynku – dodaje prezes.

W ostatnich latach Warta dużo uwagi poświęciła na wprowadzenie szeregu praktycznych rozwiązań opartych na nowych technologiach, takich jak np. narzędzia do taryfikacji wykorzystujące Big Data czy wspierające obsługę klienta podczas likwidacji szkód w postaci aplikacji mobilnej Warta Mobile. Kolejnym ważnym rozwiązaniem wdrożonym w zeszłym roku jest narzędzie do rozpoznawania mowy oparte na sztucznej inteligencji. Voicebot Warty zajął już stałe miejsce na infolinii Warty, gdzie usprawnia proces zgłaszania szkód. Do dziś ten wirtualny asystent obsłużył już ponad 160 tys. rozmów dotyczących zgłoszenia i statusu szkody. Dzięki temu rozwiązaniu konsultanci Warty mają więcej czasu na dokładniejsze poznanie potrzeb klienta i dopasowanie usług do jego indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowe wyniki

W nowe stulecie Warta wchodzi z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W 2019 r. obie spółki ubezpieczeniowe grupy zebrały łącznie ponad 7 mld zł składek, natomiast zysk netto wyniósł niemal 700 mln zł, osiągając najwyższy wynik w historii działalności. Od 2016 r. do chwili obecnej Warta wzmocniła swój udział w rynku o 2 punkty procentowe zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i ubezpieczeniach na życie ze składką regularną. Na wysokim poziomie utrzymuje się także jakość obsługi klienta w trakcie likwidacji szkód. Potwierdzeniem tego jest sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r. Warta kolejny rok z rzędu znalazła się na czele zestawienia firm zarówno w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i majątkowych.

Warta planowała huczne obchody 100-lecia swojej działalności. Przygotowania do świętowania jubileuszu trwały od ponad roku. Z powodu pandemii plany te zostały zweryfikowane, a 10 mln zł, które były zarezerwowane na ten cel, zostały wykorzystane na wsparcie instytucji, które stały w pierwszej linii walki z koronawirusem. 5 mln zł trafiło do 34 szpitali zakaźnych. Drugie 5 mln zł zostało przekazane 53 organizacjom lokalnym działającym na rzecz ograniczenia epidemii.

– W tym trudnym okresie udowodniliśmy, że jesteśmy bardzo elastyczną i efektywną organizacją, która szybko potrafi przystosować się do zmian zachodzących na rynku. Z jednej strony udowodniliśmy, że warto być z Wartą, bo w takich chwilach potrafimy się odpowiednio zachować, wspierając instytucje walczące ze skutkami pandemii, przeznaczając na ten cel 10 mln zł. Z drugie strony czas pandemii pokazał, że nie tylko potrafimy działać w kryzysie, ale również umiemy wychodzić z niego silniejsi. Już teraz widać, że bardzo dobrze radzimy sobie z tym wyzwaniem, podnosząc poziom sprzedaży zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie – dodaje Jarosław Parkot.

Osiągnięcia Warty oraz jej plany na przyszłość są również tematem jednego z wiodących tekstów w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 36 z datą wydawniczą 7 września.

(AM, źródło: Warta)