Minister Rolnictwa interweniuje w PIU w sprawie ubezpieczeń dla sadowników

0
501

Szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) interweniował w Polskiej Izbie Ubezpieczeń w sprawie ubezpieczeń dla sadowników.

Inspiracją do interwencji ministra było pismo, jakie skierował na jego ręce Związek Sadowników RP. Organizacja poinformowała w nim o otrzymaniu wielu zgłoszeń od sadowników dotyczących odmowy zawarcia ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia przymrozków wiosennych. Związek zwrócił się więc do szefa MRIRW o wyjaśnienie sytuacji i podjęcie ewentualnej interwencji. W odpowiedzi minister przekazał, że „mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w zakresie możliwości nawiązywania kontaktów producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń oferującymi sprzedaż polis ubezpieczenia upraw rolnych, w tym sadów i krzewów owocowych, wystosowałem prośbę do Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, aby zakłady ubezpieczeń wprowadziły stosowne zmiany w procedurach związanych ze sprzedażą polis umożliwiające producentom rolnym ich nabycie w oczekiwanym przez nich zakresie i terminie”.

(AM, źródło: Związek Sadowników RP)