Ubezpieczenia zdrowotne pod lupą

0
759

Pandemia koronawirusa stanowi duże wyzwanie dla nas wszystkich, także dla rynku ubezpieczeń. W szczególnej sytuacji są przedstawiciele sektora ubezpieczeń zdrowotnych. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na konsultacje, zwłaszcza internistyczne, a z drugiej z koniecznością uruchomienia dodatkowych form zasięgania porad, eliminujących lub co najmniej ograniczających kontakt osobisty.

Na szczęście większość wariantów ubezpieczenia dostępnych na rynku przewiduje możliwość zdalnego kontaktu z lekarzami. Co więcej, w związku z zaistniałą sytuacją poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą zapewne działania zmierzające do zwiększenia liczby lekarzy dostępnych przez telefon.

SALTUS Ubezpieczenia prowadzi już od początku roku rozmowy z kolejnymi sieciami medycznymi i dostawcami usług, dzięki czemu łączna liczba naszych partnerów świadczących telekonsultacje wynosi już 28 podmiotów. Świadczone zdalnie konsultacje mają także pomagać w ocenie symptomów pod kątem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnić porady dotyczące zminimalizowania ryzyka zarażenia.

Telemedycyna powszechnie dostępna

Telemedycyna już od dłuższego czasu jest standardowym elementem ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno polis indywidualnych, jak i grupowych. Do tej pory traktowana jako dodatek, z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu.

W początkowym etapie rozwoju usługi były to wyłącznie porady internistyczne, lekarza rodzinnego. Z czasem dołączało do nich coraz więcej specjalizacji. Dostępne na rynku świadczenia obejmują obecnie już listę konsultacji z kilkudziesięcioma różnymi specjalistami. Co więcej, jeżeli wynikiem konsultacji będzie konieczność wystawienia recepty, zwolnienia czy skierowania, to pacjent może otrzymać je w formie elektronicznej. Dokumenty te są honorowane tak samo jak te wystawiane papierowo.

Trzeba jednak pamiętać, że istnieje kilka świadczeń, na które skierowania nie mogą być wystawione w ten sposób, bez wyraźnych wskazań, a często wcześniejszej historii choroby. Dzieje się tak w przypadku wybranych usług z zakresu tzw. diagnostyki ciężkiej, do których wymagana jest kwalifikacja lekarska.

Innym ważnym obecnie elementem pomocy zdalnej świadczonej przez towarzystwa ubezpieczeń jest udostępnianie pacjentom urządzeń do samodzielnej diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia. Są to zazwyczaj niewielkie urządzenia do wykonywania podstawowych badań związanych ze schorzeniami przewlekłymi, jak EKG w przypadku osób z problemami kardiologicznymi. Jednocześnie wyniki są automatycznie wysyłane do lekarza prowadzącego, umożliwiając mu natychmiastową reakcję na nieprawidłowości.

Czas oczekiwania i forma telekonsultacji

Czas oczekiwania na kontakt ze strony lekarza wynosi zazwyczaj jedynie kilka godzin. Choć wzrasta zapotrzebowanie na telekonsultacje, to i tak realizowane są one jeszcze co do zasady tego samego dnia. Chyba że chcemy się skontaktować z konkretnym lekarzem, który akurat nie ma w tym terminie dyżuru, wyjątkowo obleganym specjalistą czy złożymy zamówienie późnym popołudniem, wieczorem lub w weekend. Wtedy czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć do kilku dni.

Warto także pamiętać, że konsultacja nie musi być realizowana wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Wiele z nich może być prowadzonych także za pomocą czatu w przeglądarce internetowej, wideokonferencji lub internetowych komunikatorów.

Czym różnią się między sobą warianty ubezpieczenia?

Większość towarzystw ubezpieczeń oferuje kilka różnych wariantów ubezpieczenia. Czym się między sobą różnią i od czego zależy wysokość składki? Różnice są widoczne w liście świadczeń, z jakich można skorzystać. Określa ona, do jakich specjalistów można się zwrócić o pomoc oraz jakie typy i rodzaje badań laboratoryjnych i diagnostycznych można wykonać. Czasem oprócz rozróżnienia rodzajowego wprowadzane są też limity liczbowe dla wybranych usług medycznych. Spotkać też można ograniczenia w dostępie do poszczególnych placówek zdrowotnych współpracujących z ubezpieczycielem, tzn. im wyższy wariant, tym lista dłuższa.

Rozpoczynając analizę oferty, ubezpieczający w pierwszej kolejności sprawdzają zazwyczaj listę dostępnych specjalizacji lekarskich oraz placówek. Lista badań często schodzi na drugi plan. To błąd, powinna być ona równie wnikliwie sprawdzana, jak pozostałe usługi, ponieważ ma bardzo duży wpływ na udzielenie pomocy. Zwłaszcza w przypadku osób, które muszą być pod stałą opieką specjalisty. W ich leczeniu stały dostęp i regularne wykonywanie określonych badań jest kluczowe w utrzymaniu zdrowia w odpowiednim stanie. Poza tym trzeba pamiętać, że nawet najlepszy lekarz nie postawi skutecznej diagnozy bez wcześniejszego wykonania właściwych badań laboratoryjnych lub diagnostycznych.

Najczęściej spotykane rozszerzenia ochrony

Kolejnym elementem, na który ubezpieczający powinni zwracać uwagę, jest lista umów i klauzul dodatkowych, które można uwzględnić w głównym ubezpieczeniu. Choć różni się ona w zależności od towarzystwa, istnieje kilka rozszerzeń, które są często spotykane na rynku.

Pierwszym z nich są świadczenia z zakresu leczenia operacyjnego. Obejmują one zazwyczaj zwrot kosztów za określone zabiegi wykonywane prywatnie, spoza listy usług medycznych zawartej w umowie podstawowej. Często ubezpieczający decydują się rozszerzyć ochronę o pakiety świadczeń rehabilitacyjnych, opiekę stomatologiczną oraz zwrot części kosztów leczenia poza siecią placówek, z którymi towarzystwo ma podpisane umowy o współpracy.

Medycyna pracy

Bardzo istotnym elementem, na który powinni zwracać uwagę przede wszystkim pracodawcy zainteresowani zakupem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, są świadczenia z zakresu medycyny pracy. W świetle przepisów każdy pracodawca zobowiązany jest do organizowania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla swoich pracowników. Powinien też prowadzić działania zapobiegające chorobom zawodowym, czyli schorzeniom spowodowanym przez warunki czy charakter pracy. Dlatego należy analizować zakres oferowanych świadczeń także pod kątem ryzyk zdrowotnych wynikających z warunków pracy, a także tych wynikających ze struktury wiekowej pracowników.

Nie wolno zapominać, że dobrze dobrana ochrona grupowego ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko buduje wizerunek przyjaznego pracodawcy, ale ma też wymierny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Prawidłowa opieka zdrowotna z jednej strony zmniejsza liczbę i długość absencji chorobowej, a z drugiej świadczenia medycyny pracy są korzystniej opodatkowane w porównaniu ze świadczeniami, które są czystym benefitem. Część towarzystw tworzy specjalne programy świadczeń profilaktycznych dla pracowników.

Jak widać, ubezpieczenie zdrowotne jest złożonym, ale jednocześnie elastycznym produktem, zwłaszcza umowy grupowe. Pozwala na zmierzenie się z wieloma problemami zdrowotnymi szybko i skutecznie. Ochronę można ściśle dopasować do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczającego, czego efektem jest skuteczna i efektywna pomoc zdrowotna.

Xenia Kruszewska
dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych
SALTUS Ubezpieczenia