Minister rolnictwa o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich

0
292

22 marca podczas specjalnej konferencji poświęconej ubezpieczeniom rolnym wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przypomniał, że w budżecie zapisano 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a w rezerwie jest jeszcze 3 mld zł. Informacje przedstawiali także prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

– Środków nam wystarczy praktycznie na wszystkie uprawy: 9 mln ha – podkreślił szef resortu. Zwrócił też uwagę na wysokość dopłat do składek, gdzie z budżetu państwa pokrywane jest 65% składki.

– Ta pomoc dla rolników już na etapie opłacania składki jest bardzo duża. Chcemy odejść od ryczałtowych wypłat odszkodowań, które i tak nie rekompensują strat – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Minister podał przykładowe wysokości składki płaconej przez rolnika. Przy założeniu, że wartość ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł i przeciętnej stawce 6%, składka wyniesie 600 zł, przy czym rolnik zapłaci 210 zł.

– Zachęcam do powszechnego udziału w ubezpieczaniu upraw i zwierząt, a zwłaszcza do zwracania uwagi na kompleksowość ubezpieczenia, w którym znajdować się będzie także ubezpieczenie od suszy – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Rolnik ma do wyboru ośmiu ubezpieczycieli, którzy mają podpisane umowy z MRiRW na dofinansowanie składek. Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na zalety systemu ubezpieczeń wzajemnych, w ramach którego niewykorzystane w danym roku środki mogą przejść na rok następny, wpływając na obniżenie stawek płaconych za ubezpieczenie.

Aleksandra Hadzik zwróciła uwagę, że jednym ze statutowych obowiązków instytucji, którą kieruje, są działania prewencyjne, w tym rozwój ubezpieczeń.

– Fundusz składkowy jest w 100% właścicielem Agro Ubezpieczeń, TUW z siedzibą w Warszawie i mam nadzieję, że przedstawi rolnikom kompleksową, atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową – stwierdziła.

– Dzięki nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą już podpisał prezydent, rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o opłacenie składki ze środków na płatności bezpośrednie – podkreślił Ryszard Bartosik. – Ta możliwość powinna przyczynić się do upowszechnienia ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – dodał.

(AM, źródło: MRiRW)