„Mleczny” projekt WDB ze wsparciem TUW PZUW

0
385

WDB we współpracy z Innovations, firmą zajmującą się technologiami dla rolnictwa, oraz TUW PZUW opracowały program ubezpieczenia dla krów mlecznych – podał „Puls Biznesu”.

Podział ról w przedsięwzięciu jest następujący: Innovations opracowało metodę profilaktyki zdrowotnej krów mlecznych opartą na permanentnym elektronicznym monitoringu ich stanu zdrowia oraz otoczenia, WDB stworzyło program ochrony zwierząt, natomiast TUW PZUW zapewniło pojemność ubezpieczeniową. Ubezpieczającymi będą spółdzielnie mleczarskie, które będą się rozliczać z hodowcami w ramach płatności za dostarczone mleko.

Marek Muszyński, prezes grupy brokerskiej WDB mówi gazecie, że plany zakładają, iż w pierwszym roku ochroną zostanie objętych 20 tys. sztuk bydła mlecznego (1% całego pogłowia). Po uzyskaniu pierwszych danych dotyczących szkodowości skala przedsięwzięcia zostanie zwiększona. Rozwój zakłada też wyjście z programem poza Polskę, na inne duże rynki mleczne, jak np. Wielka Brytania czy Włochy.

Jakub Welz, menedżer projektu ERGO Ubezpieczenia Rolne ERGO Hestii zwraca uwagę, że polski rynek dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich nie obejmuje tych rodzajów ryzyka, które są w obrębie zainteresowania hodowcy – przede wszystkim uboju z konieczności i padnięcia z powodu choroby. Taka ochrona jest rzadko oferowana ze względu na duże ryzyko i trudną likwidację szkody

Więcej:

„Puls Biznesu” z 31 października, Agnieszka Morawiecka „WDB bierze się za mleczarzy”

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)