Młodzi pracownicy chodzą do lekarzy częściej niż ich rówieśnicy w poprzedniej dekadzie

0
404

Tylko od grudnia 2022 r. liczba ubezpieczonych w ramach polis pracowniczych TU Zdrowie wzrosła o ponad 10%. Wyraźny jest też wzrost odsetka osób korzystających ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Od czerwca ubiegłego roku do marca tego roku zwiększył się on o ponad 4 punkty procentowe. Eksperci towarzystwa zauważają wyraźną zmianę generacyjną – szczególnie młodzi pracownicy zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie i zdecydowanie częściej korzystają z usług medycznych niż ich równolatkowie jeszcze dekadę wcześniej.  

– Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy, że coraz więcej ubezpieczonych korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach polisy i robią to coraz częściej. Ma na to wpływ wiele czynników. Po pierwsze – rośnie świadomość zdrowotna Polaków, po drugie – publiczna opieka zdrowotna wciąż boryka się z długiem zdrowotnym będącym efektem pandemii, a tym samym długimi kolejkami do specjalistów. Nie bez znaczenia są też zmiany generacyjne, gdyż dwudziestolatkowie przystępujący do ubezpieczenia dziesięć lat temu mają dziś rodziny, które włączają do ubezpieczenia, a z wiekiem sami coraz bardziej zaczynają się interesować swoim zdrowiem – tłumaczy Bernard Kucharski, zastępca dyrektora Sprzedaży TU Zdrowie.

– W grupie 15–34 lata mamy więcej ubezpieczonych niż rok temu, sytuacja jest odwrotna w grupie wiekowej 54–74 lata. W grupie 30–49 lat mamy ok. 50% wszystkich ubezpieczonych. Co ciekawe, widzimy, że młodzi pracownicy wykonują zlecane badania diagnostyczne częściej niż ich starsi koledzy jeszcze dekadę temu. Możemy domniemywać, że nie wynika to z tego, że są w gorszej kondycji, ale że dziś młodzi ludzie mają większą świadomość zdrowotną, dbają o profilaktykę, a poza tym mają większy dostęp do niepublicznej opieki zdrowotnej i nie mają czasu na stanie w kolejkach do lekarzy w ramach NFZ – mówi Teresa Domańska, dyrektorka ds. Oceny Ryzyka TU Zdrowie. – Zmiana struktury wiekowej i częstotliwość korzystania ze świadczeń brane są pod uwagę przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Na wysokość składki ubezpieczeniowej nakłada się bowiem wiele czynników, z których najważniejszym jest oczywiście zakres ubezpieczenia. To o tyle logiczne, że im więcej świadczeń będzie obejmował pakiet, tym wyższa będzie składka. Kolejnymi elementami, oprócz wspomnianej struktury wiekowej, które wpływają na składkę, są także opcje dodatkowe, takie jak np. programy zdrowotne oferowane przez TU Zdrowie: Mój Dietetyk czy Mój Ortopeda i wysokość Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO), czyli maksymalnej kwoty refundacji – dodaje.

(AM, źródło: TU Zdrowie)