Mocne atuty Warty w grupowym ubezpieczeniu na życie

0
1277

Rozmowa z Sylwestrem Janiakiem, dyrektorem zarządzającym Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w TUnŻ Warta

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Warta rozpoczyna III kw. 2024 r. dużym uderzeniem – nową ofertą Warta Ekstrabiznes Plus. Czym zaskoczycie rynek?

Sylwester Janiak: – Reagujemy na zmiany na rynku pracy, rosnące potrzeby pracodawców i pracowników oraz obszar, za który jestem odpowiedzialny – sieć naszych pośredników, którzy dzielą się z nami swoimi obserwacjami i potrzebami. Grupowe ubezpieczenia na życie to jeden z bardziej wymagających produktów w ofercie ubezpieczeniowej. Tworząc ofertę dla konkretnej firmy, musimy brać pod uwagę branżę, w której działa, i określić potrzeby ubezpieczeniowe wielu stron – pracodawców, pracowników i ich najbliższych.

Nowa odsłona Warty Ekstrabiznes Plus ma niezaprzeczalne atuty, które wyróżnią ją na tle konkurencji. W pierwszej kolejności zwracam uwagę na rozszerzony zakres ochrony o zdarzenia związane z nowotworami czy chorobami układu krążenia, takimi jak leczenie specjalistyczne kardiologiczne oraz onkologiczne, w tym zachorowanie na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym, dodatkowe wsparcie finansowe po zawale serca lub udarze mózgu czy wypłata świadczenia z tytułu zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe.

Warto również zauważyć, że nasza oferta została rozszerzona o pakiet dodatkowy związany z zachorowaniem na najczęściej występujące choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca, choroby tarczycy czy nadciśnienie tętnicze. Jak pokazują statystyki, to właśnie w tym zakresie wsparcie jest najbardziej potrzebne.

Patrząc od strony pracownika, co jest najważniejszą zmianą?

– Oferujemy dziewięć pakietów dodatkowych, które umożliwiają pracownikowi, a także członkom jego rodziny, którzy przystąpią do ubezpieczenia, dopasowywanie ochrony do ich indywidualnej sytuacji i potrzeb. W nowej ofercie Warty Ekstrabiznes Plus są trzy nowe pakiety zapewniające wsparcie w poważnych, powszechnych dzisiaj chorobach. Mowa tutaj o Pakiecie Kardiologicznym, Pakiecie Onkologicznym oraz Pakiecie Chorób Cywilizacyjnych.

Biorąc pod uwagę prognozy Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, najczęstszymi przyczynami zgonów w Polsce do 2030 r. będą: choroba niedokrwienna serca, choroby naczyń mózgowych, nowotwory złośliwe, np. tchawicy, jelita grubego czy płuc. Jak wynika z naszych badań, aż 72% Polaków boi się choroby swojej lub bliskich, a grupowe ubezpieczenie na życie jest często jedynym wsparciem w razie choroby. To wskazuje, jak ważną rolę społeczną pełnią grupówki. Nasza oferta zdecydowanie odpowiada na te potrzeby.

Pakiety dodatkowe to niejedyne wsparcie. Większe znaczenie zyskała również oferta świadczeń medycznych Warta Opieka.

– Tak, Warta wprowadziła nowe atrakcyjne pakiety medyczne i świadczenia medyczne, które są pożądanym elementem w przypadku pogorszenia się lub utraty zdrowia. To ważny atut, wiadomo bowiem, że 40% Polaków nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych, co jest jednym z najgorszych wskaźników w Europie.

Warta Opieka została znacząco rozszerzona. Mowa tutaj nie tylko o zakresie podstawowym. Wybrane pakiety dodatkowe zyskały kolejne świadczenia i usługi, które istotnie uzupełniają pomoc w chorobie, po wypadku, a także zaspokajają potrzebę bieżących konsultacji ze specjalistami czy badań profilaktycznych. Chcemy, aby nasza oferta wspierała ubezpieczonych przy pogarszającym się dostępie do służby zdrowia i coraz wyższych opłatach za prywatną wizytę u lekarza czy badania.

Według najnowszych dostępnych danych OECD w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 3,3 lekarza. To dużo niższy wynik niż w wielu innych krajach. Przykładowo na Litwie jest to 4,6 lekarza, a w Austrii aż 5,3 lekarza.

Przygotowując zmiany do Warty Opieki, staraliśmy się patrzeć oczami klienta i rozszerzyć ochronę tak, żeby zapewniała komfort w trudnych sytuacjach. Przykładem takiego rozwiązania są m.in. testy genetyczne czy druga opinia medyczna w przypadku zachorowania na chorobę nowotworową. Osobom dotkniętym tragedią związaną z utratą osoby bliskiej w nieszczęśliwym wypadku oferujemy pomoc psychologa oraz organizację ceremonii pogrzebowej wraz z transportem osób bliskich.

Sieć sprzedaży ma w tym segmencie poważne zadanie. Jak wspieracie swoich pośredników?

– Jesteśmy marką dynamiczną i wykorzystującą nowoczesne techniczne rozwiązania. Pośrednicy będą mieli wsparcie w przygotowaniu oferty dzięki nowej odsłonie Warty Biznes. Zmiany w systemie są znaczące, bo umożliwiają szybkie przygotowanie i modyfikację dedykowanej propozycji dla klienta. System pozwala też wygenerować spersonalizowane treści promocyjne, pomocne na etapie wdrożenia.

Kolejnym udogodnieniem będzie dostępność dedykowanych dla danego klienta materiałów marketingowych. Ułatwią one budowanie wiedzy pracowników na temat grupowych ubezpieczeń na życie, bo zależy nam na świadomym przystępowaniu do ubezpieczenia i co ważniejsze, dobrym dobraniu pakietów dodatkowych. Pracownik, który otrzyma odpowiednią wiedzę oraz wybór, mądrze przystąpi do grupowego ubezpieczenia i zyska wsparcie w razie losowych zdarzeń, choroby czy pobytu w szpitalu.

A wiarygodność Warty na rynku jest bardzo wysoka. Tylko w 2023 r. zrealizowaliśmy ponad pół miliona wniosków świadczeniowych, z czego około 63% wniosków to zdarzenia będące skutkiem choroby naszych klientów, przy czym 34% dotyczyło chorób osób w wieku do 45. r.ż. Proste świadczenia realizujemy w ciągu dwóch dni, a więc ubezpieczony otrzymuje realne wsparcie w bardzo krótkim czasie.

To duże ułatwienie, szczególnie że proces sprzedaży jest wieloetapowy, a samo wdrożenie wymaga bardzo dużego zaangażowania.

– Wdrożenie polisy grupowej jest najbardziej angażującym, ale też satysfakcjonującym etapem. Wykorzystujemy tu jednak bardzo przyjazne narzędzia. Zachęcamy pracowników do korzystania z aplikacji online, która ułatwia przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie.

Dzięki eDeklaracji oraz serwisowi Moja Warta ubezpieczony szybko i prosto wykona wiele czynności samodzielnie. System eliminuje błędy w danych osobowych przy przystąpieniu, ułatwia zgłaszanie zdarzenia i przesyłanie dokumentów jako skanów lub zdjęć bezpośrednio z mobilnej wersji tej aplikacji. To duże ułatwienie nie tylko dla pracownika, ale także pośrednika wdrażającego polisę, jak i opiekuna polisy po stronie zakładu pracy, który na co dzień obsługuje polisę.